Project

Verbetering weerstand geiten vanuit managementmaatregelen op maat

Doel van het project is in kaart te brengen welke factoren en bedrijfsmaatregelen de weerstand bij melkgeiten verbeteren. Vanuit de sector is behoefte aan bundeling van kennis en toetsing in de praktijk, van lam tot volwassen melkgeit.

Het idee is dat tussen geitenstapels verschillen bestaan. Deze zijn deels genetisch bepaald en deels het gevolg van bepaalde managementmaatregelen. Denk hierbij aan verschillen in het fokken van lammeren, type huisvesting en soort voer en verzorging, waardoor geitenstapels in twee typen kunnen worden onderverdeeld. Voor deze twee typen zijn managementmaatregelen in kaart gebracht. Op basis hiervan is een sturingsinstrument (lijstje van managementmaatregelen) ontwikkeld. Deze wordt bij dit project in de praktijk getoetst.

Aanpak en tijdspad

De projectmedewerkers bundelen alle beschikbare kennis over de weerstand van melkgeiten. Zij toetsen welke factoren en bedrijfsmaatregelen weerstandverhogend werken.

Om het sturingsinstrument in de praktijk te toetsen, zijn vanuit de vereniging van biologische geitenhouders De Groene Geit diverse bedrijven benaderd. De toetsing vindt bij elk bedrijf op maat plaats, waarbij passende elementen van het sturingsinstrument getoetst zullen worden op bruikbaarheid.

Resultaten

Beoogd resultaat is een getoetst sturingsinstrument om die managementmaatregelen toe te kunnen passen die de weerstand van melkgeiten verhogen. Het project levert ook een overzicht op van factoren en maatregelen in de melkgeitenhouderij die bij melkgeiten weerstandsverhogend zijn.

Publicaties