Nieuws

Verbod op 39 invasieve exoten

Gepubliceerd op
19 juli 2016

Vanaf 3 augustus aanstaande geldt er een Europees verbod op bezit, handel en kweek van exotische planten en dieren die op de unielijst staan. Invasieve exotische planten en dieren zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Een klein deel van de exoten voelt zich prima thuis in de nieuwe omgeving. Deze soorten kunnen zich permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dan spreken we van invasieve exoten. De verspreiding neemt nog steeds toe, ook in stedelijk gebied.

Unielijst

De Op de Unielijst staan 39 verschillende planten en diersoorten. Deze exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdienste. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.

Oever- en waterplanten

graafmachine_vijver_web.jpg

Een deel van de invasieve exotische plantensoorten betreft oever- en waterplanten Deze soorten zorgen voor veel overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Inheemse planten- en diersoorten worden verdrongen en door belemmering van de waterafvoer neemt ook de kans op wateroverlast toe.

De oever- en waterplanten op de unielijst zijn:

 • Hydrocotyle ranunculoides (grote waternavel),
 • Ludwigia peploides (kleine waterteunisbloem),
 • Myriophyllum aquatica (parelvederkruid),
 • Lagarosiphon major (verspreidbladige waterpest),
 • Ludwigia grandiflora (waterteunisbloem),
 • Cabomba caroliniana (waterwaaier) en
 • Eichhornia crassipes (waterhyacinth).

Land-gebonden soorten

Invasieve land-gebonden soorten zijn hardnekkige woekeraars die eenmaal aanwezig zeer moeilijk weer zijn weg te krijgen. De aanwezigheid van deze exotische soorten kan leiden tot het verdwijnen van de ondergroei. Sommige soorten zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en infrastructuur of vomen een gezondheidsrisico voor mens en dier.

De land-gebonden plantensoorten op de unielijst zijn:

 • Pueraria montana var lobata (kudzu),
 • Lysichiton americanus (moeraslantaarn),
 • Parthenium hysterophorus (geen Nederlandse naam),
 • Persicaria perfoliata (geen Nederlandse naam),
 • Heracleum persicum (Perzische berenklauw),
 • Heracleum sosnowsky (Sosnowsky's berenklauw) en
 • Baccharis halimifolia (struikaster)

Amerikaanse Voseekhoorn. Foto: Markus Krötzsch
Amerikaanse Voseekhoorn. Foto: Markus Krötzsch

Naast planten staan er ook nog 25 diersoorten op de unielijst (o.a. vogels, vissen, zoogdieren, reptielen). Voor de soorten op de Unielijst zal Nederland maatregelen moeten nemen in de sfeer van invoer- en bezitspreventie, voorkómen van verspreiding in de natuur en verwijdering van aanwezige exemplaren. Lees meer>