Project

Analyse van de stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe rassen in verschillende Europese regio’s

De Europese Unie heeft behoefte aan een beter inzicht in de structuur van de sector die zich bezighoudt met de veredeling van nieuwe rassen in verschillende regio’s in Europa. Verder stelt de EU zich tot doel de samenwerking tussen genenbanken, NGO’s, veredelingsbedrijven en onderzoeksinstituten te bevorderen door het gebruik van wilde verwanten en landrassen voor de veredeling te stimuleren.

Dit Europese project heeft drie doelen:
  • De structuur van de gebruikersgemeenschappen van Plant Genetic Resources (PGR) in verschillende delen van Europa analyseren.
  • De samenwerking tussen genenbanken, NGOs, veredelingsbedrijven en onderzoeksinstituten bevorderen.
  • Het gebruik van wilde verwanten en landrassen voor het ontwikkelen van nieuwe rassen stimuleren.

Het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) verzorgt de Nederlandse inbreng.

Aanpak en tijdspad

Het CGN zal samen met NordGen (Scandinavië) en JKI (Duitsland) een schriftelijke enquête houden onder diverse Europese stakeholders over hun ideeën omtrent aard en effectiviteit van het gebruik van genetic resources. CGN richt zich op stakeholders in Italië, Griekenland, Spanje en Nederland. Op basis van de uitkomsten van de enquête wordt een SWOT-analyse m.b.t. de effectiviteit van het gebruik van genetische bronnen gemaakt. Vervolgens worden de data uit het project gecommuniceerd naar de veredelingssector.

Resultaten

  • Analyseren van een online enquête in samenwerking met JKI (Quedlinburg, Duitsland) en NordGen (Alnarp, Zweden), die in 2012 Europees wijd naar stakeholders is gestuurd, en schrijven van een rapport over het gebruik van PGR in Europa op basis voornoemde on-line enquete en eerder gehouden interviews (2011-2012). Het rapport getiteld ‘Conservation and use of plant genetic resources in Europe’ met twee annexen is te vinden via http://www.nordgen.org/index.php/skand/content/view/full/2481.
  • Voorbereiden en uitvoeren van de workshop ‘Conservation and use of plant genetic resources in Europe’. Deze workshop heeft van 26-28 november 2013 plaatsgevonden in Wageningen en is bezocht door circa 90 personen afkomstig uit 21 bij de studie betrokken Europese landen. De workshop werd door de deelnemers als succesvol ervaren.
  • Overdracht van gegevens afkomstig uit een analyse van publieke databases naar stakeholders werd uitgevoerd voor Avena en Beta.
  • Het eindrapport werd geschreven en kan worden gedownload via http://www.nordgen.org/index.php/en/Plants/Innehaall/Workshops-Conferences/Plant-Genetic-Resource-Workshop-2013/Final-report. Belangrijkste conclusie van het eindrapport is dat er een herstructering dient te komen van Europese genenbanken.

  • In 2014 is een e-mail naar Brassica onderzoekers en veredelaars gestuurd om de aandacht te vestigen op het recentelijk verschijnen van het Euphytica artikel over Brassica - witte vlieg (Euphytica; DOI 10.1007/s10681-014-1306-y), dit ter stimulering van het gebruik van genenbank accessies.

Publicaties