Studentinformatie

Vergelijk de master Animal Sciences

Over de master Animal Sciences

Hoe kun je ervoor zorgen dat dieren niet ziek worden, en dat ze zich zo optimaal mogelijk voelen? Bij de master Animal Sciences leer je alles over het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn. Je kunt je richten op verschillende diergroepen die een bepaalde functie tot de mens hebben, zoals productiedieren, gezelschapsdieren, dierentuindieren (educatie) maar ook dieren die gehouden worden voor recreatie en natuurbehoud. Tijdens deze master kun je je specialiseren in zes verschillende onderzoeksrichtingen:

  • Diergezondheidsmanagement
  • Diergezondheid en gedrag
  • Diervoeding
  • Dierlijke productiesystemen
  • Fokkerij en genetica
  • Toegepaste dierkunde

Vergelijk de master Animal Sciences met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • De master Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht gaat ook over diergezondheid, maar richt zich op het beter maken van zieke dieren. Je focust je vooral op de anatomie, fysiologie, ziektes en behandelmethoden van individuele dieren en van dieren in een bedrijfssysteem. Bij Animal Sciences leer je alles over hoe je dieren gezond kunt houden, en vooral welke invloed bepaalde (omgevings)factoren hierop hebben. Je leert daarmee veel over diergedrag en welzijn, diervoeding, genetica, huisvesting, milieu en economie. Maar ook leer je hoe de burger en consument tegen de dierhouderij aankijken in verschillende delen van de wereld.
  • De master Biologie wordt op verschillende universiteiten gegeven. Bij deze opleiding kun je je vaak ook richten op onderzoek naar dieren. Daarbij bestudeer je meestal in het wild levende populaties dieren, die niet een directe relatie met de mens hebben (zoals boerderij- of gezelschapsdieren). Daarnaast is de master Animal Sciences iets meer toegepast. Het onderzoek bij Animal Sciences geeft antwoord op praktische vraagstukken met betrekking tot het houden van dieren.

Verschillen tussen de master Animal Sciences en verwante opleidingen Wageningen

  • De master Biology kent de specialisatie Animal adaptation and behavioural biology. Deze specialisatie richt zich voornamelijk op diergedrag van in het wild levende populaties dieren. Bij Animal Sciences kijk je juist naar dieren die een relatie tot de mens hebben.
  • De master Aquaculture and Marine Resource Management richt zich op een hele specifieke tak van de dierlijke productieketen: visserij en aquacultuur. Je kunt je specialiseren in mariene ecosystemen of duurzame aquacultuur. Animal Sciences richt zich op dieren in het algemeen.

Ga terug naar de opleiding Animal Sciences