Nieuws

Vervuiling wereldzeeën in kaart door verloren industriële plastic korrels

Gepubliceerd op
6 januari 2010

De Japanse wetenschapper Hideshige Takada leidt een onderzoek naar patronen van chemische vervuiling van de wereldzeeën.

Hij gebruikt een opmerkelijke manier van waterbemonstering, namelijk de industriële plastic korrels ('pellets') die helaas als zwerfvuil over de hele wereld voorkomen. Deze korrels werken als een spons voor vervuilende chemische stoffen uit het zeewater zoals PCB's en DDT's omdat die stoffen zich geconcentreerd aan het plastic oppervlak hechten. Door overal ter wereld aangespoelde korrels te verzamelen, kunnen patronen van vervuiling worden ontdekt.

Wereldwijd patroon van PCB verontreiniging afgeleid uit aangespoelde industriele plastic korrels (bron: 'International Pellet Watch')
Wereldwijd patroon van PCB verontreiniging afgeleid uit aangespoelde industriele plastic korrels (bron: 'International Pellet Watch')

Recent konden de resultaten van een door IMARES op Texel verzameld monster aan de meetserie worden toegevoegd. De gehaltes aan bestrijdingsmiddelen als DDT en HCH waren in dit Nederlandse monster laag. Maar PCB's, vroeger veel gebruikt in bijv koelvloeistoffen, transformatoren e.d. waren in het Texels monster nog in hoge concentratie aanwezig (324 ng per gram plastic).

Het zal nog lang duren voor de PCB-erfenis uit ons milieu is verdwenen.  Meer monsters zijn nodig om het beeld te verfijnen. Voor alle informatie: 'International Pellet Watch'. Hoge gehaltes aan gifige chemicaliën op plastics zijn natuurlijk slecht nieuws voor dieren die per ongeluk plastic eten. Noordse Stormvogels uit de Noordzee hebben, naast veel plastic gebruiksafval, gemiddeld 3 tot 4 industriële plastic korrels in hun maag.