Project

Vitale Varkens

Werken aan een optimale groei, voederconversie, dierenwelzijn en economisch rendement van (vlees)varkens.

Het project “Vitale varkens” is enkele jaren geleden gestart en omvat een aantal deelprojecten die tot doel hebben de resultaten in de (vlees)varkenshouderij te verbeteren, voor een optimale groei, dierenwelzijn en economisch rendement. Uit een eerdere inventarisatie op een aantal vleesvarkensbedrijven in de praktijk bleek dat de belangrijkste succesfactoren voor een goed resultaat liggen op het gebied van hygiëne, diergezondheidszorg, voeding, huisvesting, klimaat, het aflevermanagement en de kwaliteiten van de ondernemer. Ook bleek dat er met name verbetering te halen valt op het gebied van:

  • Voeding: zowel de voersamenstelling als het voermanagement
  • Bigkwaliteit: de gezondheid en vitaliteit van de big bij aankomst op het bedrijf
  • Biosecurity: bescherming van de diergezondheid, zowel binnen het bedrijf als tegen de buitenwereld

In 2010 – 2013 zijn op basis van deze inventarisatie de volgende deelprojecten uitgevoerd:

  • Onderzoek naar grondstoffen- en nutriëntensamenstelling
  • Ontwikkelen van nieuwe voersystemen voor biggen en vleesvarkens
  • Weegsystemen van de toekomst
  • Ontwikkeling van een cockpit attentie systeem voor vleesvarkens
  • Onderzoek naar bigkwaliteit: effect van geboortegewicht, genetica en voerniveau tijdens de opfok op de technische en financiële resultaten als big en als vleesvarken

Tijdlijn Vitale Varkens

Rapporten