Online

Voedselzekerheid in een veranderend klimaat

Klimaatverandering heeft een negatief effect op de voedselzekerheid. Samenlevingen moeten leren omgaan met de verwachte veranderingen. Dat vraagt om passende antwoorden van de overheid. In veel landen zijn de bestaande bestuursstructuren en leiderschap echter niet geschikt om klimaatverandering te beheersen. In deze cursus krijg je niet alleen een volledig begrip van klimaatverandering, maar leer je ook over de gevolgen van klimaatverandering en over de concepten van adaptatie- en mitigatiemaatregelen voor klimaatverandering. De cursus zal je ook stimuleren om een facilitator van verandering te worden. Met deze cursus zullen je vaardigheden betreffende betrokkenheid van belanghebbenden, beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging en onderhandeling worden versterkt om je te helpen meer doeltreffende bestuursstructuren op te zetten.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 16 oktober 2023 tot vr 8 december 2023

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: