Project

VOLANTE - Visions Of LANd use Transitions in Europe

Het projectdoel is om het Europese beleid en ruimtelijke ordening te informeren over de mogelijkheden voor multifunctioneel en duurzaam landgebruik.

logo-Volante.jpg

VOLANTE (Visions Of LANd use Transitions in Europe) beantwoordt drie belangrijke onderzoeksvragen:

  • Welke sociaal-economische en ecologische processen bepalen ruimtelijke ontwikkelingen op de lange termijn in het landgebruik?
  • Wat is de onzekerheid in deze processen en hoe kunnen deze worden gemodelleerd?
  • Wat zijn de gevolgen van deze processen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in landgebruik?

Meer informatie