Nieuws

Voor Witteveen+Bos is Wageningen Campus een logische vestigingsplek

Gepubliceerd op
28 april 2021

In 2018 opende Witteveen+Bos een pop-upkantoor op Wageningen Campus. Deze tijdelijke behuizing werd september 2020 ingeruild voor een vast kantoor in Plus Ultra II. Bart Schalkwijk van het ingenieursbureau over dit besluit: “We willen structureel in de buurt van onderzoek en onderwijs blijven om voorop te kunnen blijven in de markt."

Vanuit het Wageningse kantoor focust Witteveen+Bos op vier thema's: Milieutechnologie, Biobased & circulair, Duurzaam landgebruik en Stedelijke omgeving. “Voor ons is het heel waardevol om een vast kantoor op de campus te hebben", legt Bart Schalkwijk uit. We werken van hieruit aan thema's die ook relevant zijn voor Wageningen University & Research. We kunnen wetenschappelijke kennis vertalen naar concrete toepassingen. Andersom hebben wij 1.300 medewerkers die interessante kennis uit de praktijk kunnen teruggeven aan de kenniseenheden op de campus. En is het een enorm voordeel om dicht bij elkaar te zitten. Onze band met de campus is trouwens al jaren heel sterk. Ons kantoor heeft altijd veel stagiairs en afstudeerders uit Wageningen, van wie er veel ook bij ons komen werken."

Nature-based solutions

In een pas gestart topsectorenproject werkt Witteveen+Bos samen met Wageningen Environmental Research en vier Nederlandse steden aan de ontwikkeling van nature-based solutions waarmee de stad weerbaarder tegen klimaatverandering wordt. “Wij doen veel onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de stad", legt Marjolein Sterk van Wageningen Environmental Research uit. “Steden krijgen steeds meer te maken met overstromingen door piekbuien. Daarnaast wordt het steeds warmer. Door bebouwing en verharding van de grond neemt de hitte alleen maar toe en kan die niet makkelijk weg. Groen in de stad is één van de oplossingen, want bomen en struiken geven schaduw en door verdamping hebben ze een verkoelend effect. Die vergroening kun je het best op bepaalde plekken in de stad doen. In dit project werken we op inhoud nauw samen met Witteveen+Bos. Zij kunnen onze wetenschappelijke kennis vertalen naar oplossingen waar gemeenten mee aan de slag kunnen."

“Groen en wonen gaan goed samen"

Een van de projecten waar het bureau met veel verschillende partijen aan werkt, is de Floriade die volgend jaar in Almere plaatsvindt. Bart: “We willen tijdens de Floriade aantonen dat groen en wonen heel goed samengaan in de stad. Nu sneuvelen goede intenties nog weleens in de uitvoeringsfase. Als we vooraf de maatschappelijke baten en kosten van groen in de stad beter in beeld hebben, hebben we ook een beter verhaal richting opdrachtgevers, zoals gemeenten en projectontwikkelaars. Daarom is samenwerking met kennisinstellingen als Wageningen Environmental Research voor ons zo belangrijk."

Die samenwerking vond afgelopen jaar volledig online plaats. “Bart en ik hebben elkaar alleen nog maar via een beeldscherm ontmoet", zegt Marjolein. “Straks, als we fysiek om de hoek zitten, maak je toch makkelijker een uurtje tussendoor vrij voor overleg."