Nieuws

Voorbereid zijn op nieuwe pandemieën met ERRAZE@WUR

Gepubliceerd op
10 maart 2021

COVID-19 heeft de wereld al meer dan een jaar in zijn greep. Welke lessen kunnen we trekken uit de huidige pandemie? Hoe kunnen we ons beter voorbereiden op volgende gezondheidscrises als gevolg van zoonosen? Met ERRAZE@WUR (Early Recognition and Rapid Action in Zoonotic Emergencies) wil WUR helpen om een stevig wetenschappelijk fundament te helpen leggen voor de beantwoording van deze vragen.

In het onderzoeks- en investeringsprogramma ERRAZE@WUR werkt Wageningen University & Research samen met partners in Nederland en wereldwijd om beleidsmakers en beslissers en daarmee de samenleving te ondersteunen bij het voorkomen van toekomstige pandemieën en het mitigeren van de impact. Binnen het programma kijken wetenschappers vanuit verschillende disciplines breed naar vraagstukken van pandemieën, dus naar de kenmerken en verspreiding van virussen, maar ook naar hoe factoren als klimaatverandering, veranderend landgebruik en de verstoring van natuurlijke habitats de verspreiding van virussen in de hand werkt.

Hotspots

Zo wil WUR de belangrijke hotspots in de wereld in kaart brengen waar zoönosen van dier naar mens kunnen overgaan. Dus plekken waar wilde dieren in contact komen met vee, huisdieren en mensen. Dan gaat het niet alleen om de wet markets waar wilde dieren levend worden verkocht, maar ook om plekken in tropisch regenwoud waar de veehouderij doordringt. Met gerichte surveillance in die hotspots zouden onbekende virussen sneller kunnen worden gedetecteerd en zo pandemieën kunnen worden voorkomen.

Naast naar de virologische en epidemiologische aspecten kijken de wetenschappers binnen ERRAZE@WUR ook naar gedrag en gezondheid van mens en dier, naar ecosystemen en het mondiale agro-voedselsysteem, naar economische en maatschappelijke ontwikkelingen, voedselveiligheid en -zekerheid, ethiek en beleid. Al die domeinen spelen een rol bij het voorkomen en bestrijden van pandemieën. Een integrale en interdisciplinaire benadering is daarom noodzakelijk om volgende (dreigende) pandemieën voor te zijn.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan