Alumni vertellen

Waarom Rianne en Gerrit Meester donateur zijn

Rianne en Gerrit Meester geven jaarlijks een bijdrage aan het University Fund Wageningen. Ze studeerden beiden met veel plezier aan de toenmalige Landbouwhogeschool, en genoten daarnaast van al het mooie dat de studie en het studentenleven bood. De band met de universiteit en het studentenleven bleef ook na hun afstuderen sterk.

Rianne en Gerrit Meester, donateurs University Fund Wageningen
Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat iedere afgestudeerde een bijdrage levert
Rianne en Gerrit Meester, donateurs University Fund Wageningen

‘De bijdrage aan het University Fund Wageningen is een prachtig middel om die band ieder jaar opnieuw ook inhoudelijk vorm te geven. Daarmee kan het Fonds de vele activiteiten ondersteunen die het jaarlijks onderneemt. Om buitenlandse studenten naar Wageningen te laten komen en omgekeerd Wageningse studenten de gelegenheid te geven de wereld te leren kennen. En daarnaast natuurlijk de verschillende prijzen en projecten bedoeld om studenten en promovendi te stimuleren excellente scripties en proefschriften te schrijven, en docenten om goed onderwijs te geven. Tenslotte om de Universiteit te ondersteunen in belangrijke onderzoekprojecten en studentenorganisaties te verleiden tot nieuwe uitdagingen.’

‘Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat iedere Wageningse afgestudeerde haar of zijn financiële bijdrage levert aan de activiteiten van het University Fund Wageningen of de aan dit fonds gerelateerde op specifieke doelen gerichte fondsen. De Wageningse universitaire gemeenschap vaart er wel bij’.