Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Oost - donderdag 11 mei 2023

De Werkgroep Wageningen Alumnikring Oost organiseert in samenwerking met het Alumnibureau WUR twee keer per jaar een alumnibijeenkomst in de regio. Op donderdag 11 mei 2023 wordt de volgende bijeenkomst gehouden voor Wageningse alumni.

Organisator Alumni
Datum

do 11 mei 2023 17:00 tot 21:45

Toekomstperspectieven voor Boeren met Natuur in Oost-Nederland

De landbouw in Nederland staat voor grote uitdagingen: verdroging, verzuring, stikstofdepositie, afname van biodiversiteit, water en klimaatsveranderingen. Het wachten is op een nieuw Landbouwakkoord waarin al deze aspecten aan bod komen. Duidelijk is in ieder geval de noodzaak van duurzame landbouwsystemen op basis van natuurinclusief, klimaatadaptief en kringloopboeren. De WUR en de sector werken aan oplossingen voor deze uitdagingen. Dit gebeurt vanuit verschillende disciplines: landbouw, natuur en economie. Op de komende alumni bijeenkomst zal het onderzoek en de praktijk op de zandgronden in Oost-Nederland worden toegelicht.

Programma

17:00 uur: Inloop in het restaurant van het centrum met koffie/thee

17.30 uur: Welkom door het Alumnibureau WUR en de Alumnikring Oost.

17:40: Dr ir. Anne van Doorn (WUR, projectcoördinator Natuurinclusieve landbouw): Onderzoek in Wageningen aan natuurgerichte oplossingen voor uitdagingen in de landbouw in Oost-Nederland

18:30 uur: Eenvoudige maaltijd en gelegenheid tot netwerken

19:15 uur: Ir Egbert Mooiweer (Rentmeester Landgoed Twickel, Twente, WUR alumnus): De praktijk van natuurinclusief boeren en kringlooplandbouw op Twickel

19:45 uur: Algemene discussie

20:30 uur: Alex Datema (Voorzitter BoerenenNatuur en vanaf 1 mei a.s. Directeur Food & Agri Rabobank): Verdienmodellen met natuur, nu en in de toekomst

21:00 uur: Netwerkborrel in het restaurant

21:45 uur: Einde programma

Wandeltip

Voorafgaand aan het programma kun je op eigen gelegenheid een mooie wandelroute in de omgeving volgen.

Natuurmonumenten heeft op de Sprengenberg op de Sallandse Heuvelrug een ‘Route van Verloren Soorten’ uitgezet. Tijdens een wandeling van ruim 4 kilometer ontdekken wandelaars welke soorten dieren en planten bijna of helemaal verdwenen zijn door verdroging, versnippering en verzuring. Van tien soorten staan in het gebied borden met foto's en wetenschappelijke uitleg. "Het landschap wordt steeds armer. In natuurgebieden kun je vaak niet zomaar zien wat er aan scheelt. Wat je nooit hebt gekend, mis je ook niet", zo legt Natuurmonumenten de actie uit. Op de Sallandse Heuvelrug zijn bijvoorbeeld de wulp, de tapuit en de kamsalamander zo goed als verdwenen. Natuurbeheerders proberen al jaren om het korhoen te behouden, maar tot nu toe hebben de maatregelen nog beperkt resultaat, zodat ook deze vogel mogelijk verdwijnt.

Startpunt van de wandeling: Herberg de Pas (Haarle).

Praktische informatie

Datum en tijd: donderdag 11 mei van 17:00 - 21:30u.
Tijdens de bijeenkomst wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd en een netwerkborrel.

Locatie: Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug, Grotestraat 281, 7441 GS, Nijverdal, tel 0548-612711.

Per Openbaar Vervoer is het centrum in de avonduren niet bereikbaar. Deelnemers zonder eigen vervoer kunnen dit aangegeven op de aanmelding. Zij worden dan zo mogelijk door collega-Wageningers afgehaald van het NS Station Nijverdal.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Voor vragen kan je contact opnemen via alumni@wur.nl.