Testimonial

Wageningen Marine Research maakt modelinstrumentarium voor ontwikkeling schone sleepboot

Een ‘groene’ sleepboot ontwerpen, kan dat? Het E3 Tug-project toont aan dat het mogelijk is, in alle stadia van het ontwerp- en ontwikkelingsproces duurzame én rendabele keuzes te maken. Met dank aan het modelinstrumentarium van Wageningen Marine Research, het kennisinstituut van Wageningen University & Research voor marien ecologisch onderzoek.

Jules Verlinden, Innovatie Coördinator bij SMIT
Het project heeft geresulteerd in een model dat de milieu-impact van sleepboten aantoont en overal ter wereld toe te passen is
Jules Verlinden, Innovatie Coördinator bij SMIT

Anticiperend op de steeds strengere internationale milieuregels heeft de maritieme sector het thema duurzaamheid omarmd. Zo ook SMIT, de internationaal opererende maritieme dienstverlener dat zijn thuisbasis in Rotterdam heeft. SMIT nam de ‘krachtpatser’ van de vloot onder de loep: de havensleepboot. Het vermogen van sleepboten wordt afgestemd op de trekkracht die maximaal nodig is tijdens operaties in de haven. En volgens Jules Verlinden, Innovatie Coördinator bij SMIT, ligt daar potentiële winst. “Het maximale vermogen van sleepboten wordt maar een fractie van de tijd gebruikt. De rest van de tijd staan de grote dieselmotoren standby of draaien ze lang niet op vol vermogen.”

Totale milieu-impact

SMIT zocht aansluiting bij scheepbouwer Damen Shipyards en Alewijnse, specialist in maritieme elektrotechniek. Doel van de samenwerking: een sleepboot ontwikkelen die minder schadelijke stoffen uitstoot, maar die tegelijkertijd rendabel en efficiënt is (E3 staat voor Economically viable, Environmentally friendly en Efficient in operation).  Het lastige daarbij was dat het reduceren van de ene emissie kan leiden tot een toename van de andere. Daarom richtte het project zich op de impact van emissies op het milieu, lokaal en globaal, in plaats van een focus op het reduceren van absolute emissies. Sommige emissies hebben vooral een impact in en rond de haven, zoals NOx, terwijl de uitstoot van CO2 wereldwijd effect heeft.  

Environmental Impact Factor

De samenwerkende partners zochten een methodiek waarmee in kaart kon worden gebracht welke ontwerpaanpassingen de meeste milieuwinst opleveren. Verlinden: “De methodiek moest bovendien geschikt zijn om rekening te houden met wisselende omstandigheden in de wereld. Wageningen Marine Research bleek hiervoor de juiste expertise in huis te hebben.”
Op basis van de methodologie die Wageningen Marine Research al toepaste in de olie- en gasindustrie, ontwikkelde het instituut een modelinstrumentarium om de Environmental Impact Factor van een sleepboot te kunnen berekenen. Verlinden: “Per verbeteringsstap zie je wat de milieu-impact is op lokaal en globaal niveau. In dit project was maximale milieuwinst het doel. Maar omdat we met een ander model ook de kosten van deze verbeteringen konden aantonen, was het mogelijk om met het ontwerp te gaan ‘spelen’: welke verbeteringen hebben onder bepaalde omstandigheden het meeste effect?”

Breder toepassen

Het E3 Tug-project is inmiddels afgerond. Het heeft SMIT en de andere partners veel kennis opgeleverd. Verlinden: “Het project heeft geresulteerd in wat we hadden voorzien: een model dat de milieu-impact van sleepboten aantoont en dat bovendien in verschillende context en overal ter wereld toe te passen is. Het is bovendien een model dat we breder kunnen gaan toepassen: nu richten we ons nog alleen op emissies via de lucht. Maar we kunnen het in de toekomst ook gebruiken om de milieu-impact naar water (bijvoorbeeld door ballastwater) te bekijken. Daarnaast kunnen wij onze klanten en partners adviseren welke maatregelen zij kunnen nemen om de milieu-impact te beperken. De samenwerking met Wageningen Marine Research is ons zeer goed bevallen en krijgt ongetwijfeld een vervolg.”