Nieuws

Wageningen UR leidt Europees onderzoek duurzame regionale voedselvoorziening

Gepubliceerd op
20 maart 2012

Recent heeft Wageningen UR (University & Research centre) twee majeure Europese projecten binnengehaald op het gebied van duurzame regionale en stedelijke voedselvoorziening.

Beide projecten staan onder leiding van ruraal socioloog prof. Han Wiskerke, Wageningen University. Samen zijn ze goed voor 4,5 miljoen EU-financiering. Aan de projecten werkt een groot aantal Europese kennisinstellingen, midden- en kleinbedrijven en besturen van stadsregio’s mee.

Beide projecten maken deel uit van een reeks projecten die Wageningen UR samen met anderen heeft ingediend binnen het onderzoeksthema ‘Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology’. Van de 28 projecten waarbij zij als coördinator van het consortium zou optreden zijn er 14 toegekend, verhoudingsgewijs veel meer dan in voorgaande jaren. Wageningen UR neemt daarnaast  nog deel als partner  in 19  projecten die eveneens voor EU-financiering in aanmerking komen.

In totaal gaat 31,7 miljoen euro Europees onderzoeksgeld binnen dit thema naar Nederland, tien procent van het totale budget. Daarvan gaat iets meer dan de helft naar Wageningen UR.

Regionale voedselvoorziening

De groep Rurale sociologie van Wageningen University doet veel onderzoek naar duurzame regionale en stedelijke voedselvoorziening, samen met andere Europese onderzoeksinstellingen en bijvoorbeeld organisaties in het midden- en kleinbedrijf. Naast de twee nu toegekende projecten heeft de EU eind 2010 al financiering vrijgemaakt voor twee andere grote projecten op dit terrein waarin Wageningen UR zogeheten penvoerder is. Aan deze projecten is ook 4,5 miljoen euro door Europa toegekend.

Tezamen met de twee recent toegekende projecten, gaat van de totaal negen miljoen euro EU-financiering twee miljoen naar Wageningen. Daarvoor is een aantal jonge onderzoekers aangesteld.

Binnen de nieuwe projecten zal allereerst onderzoek worden gedaan naar verduurzaming van landbouw en voedselvoorziening in (groot)stedelijke regio’s, zoals bijvoorbeeld het hergebruik van stedelijk afval, het verkorten van voedselketens en multifunctionele stadslandbouw. Dit onderzoek wordt gedaan in de stadsregio’s Rotterdam, Gent, Rome, Bristol (VK), Vigo (Spanje), Riga (Letland) en Zürich, in samenwerking met de stads- en stadsregiobesturen.

Het andere onderzoek heeft betrekking op het vergelijken van duurzaamheidsprestaties van lokale voedselketens ten opzichte van zulke ketens op wereldschaal. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar economische, sociale en ecologische aspecten, maar ook naar gezondheid en ethische vraagstukken.