Nieuws

Wageningen World: Water zuiveren met een moerasbos

Gepubliceerd op
17 maart 2020

Verzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt een Wageningse oplossing beproefd: zuivering van riool- en proceswater in moerasbossen. Dat moet een buffervoorraad opleveren waar de hele streek ’s zomers uit kan putten.

Vooral de droge zomer van 2018 leverde grote problemen op, met verminderde oogstopbrengsten, tekort aan drinkwater, sproeiwater en koelwater en stagnerende scheepvaart.

‘Zeker in droge zomerperioden is men vooral in Zeeuws-Vlaanderen erg afhankelijk van het schaarse zoet water uit deze pijp en is voldoende levering bij langdurige en hevige droogte niet gegarandeerd’, vertelt Huub Rijnaarts, hoogleraar Milieutechnologie.

Andere onderwerpen in Wageningen World