Software

Warm Water Energie

Met het computerprogramma Warm Water Energie (WWE) berekent u het verbruik van water, energie en reinigingsmiddelen voor de melkwinning op een melkveebedrijf.

Door vergelijking met de bestaande situatie bepaalt WWE de economische haalbaarheid van investeringen in water- en energiebesparende apparatuur.

Met bedrijfskenmerken als aantal koeien, aantal melkstanden, diameter melkleiding enz., wordt de actuele situatie op een bedrijf zo goed mogelijk nagebootst. Daarna is het mogelijk alternatieve bedrijfsopzetten door te rekenen en ze naast de bestaande situatie te rapporteren. Zo worden de gevolgen van wijzigingen vooraf zichtbaar.

Besparingen

Om water en energie te besparen zijn nieuwe reinigingsmethoden voor melkinstallaties ontwikkeld. Bij enkele methoden daalt tevens het verbruik van reinigingsmiddelen. De hoeveelheid afvalwater daalt door reinigingswater opnieuw te gebruiken voor het schoonspuiten van de melkstal. Op energie wordt bespaard door gebruik te maken van een voorkoeler of een warmte-terugwinningsinstallatie.

Economie

Om tot besparingen te komen moet nieuwe apparatuur worden aangeschaft. WWE berekent het netto voordeel voor de veehouder aan de hand van de kosten (afschrijving, onderhoud en rente) van apparatuur en de besparingen op energie, reinigingsmiddelen en afvalwater. WWE rekent in guldens en in euro's.

Voor wie is WWE bestemd?

WWE is geschikt voor gebruik door voorlichters op de boerderij. Door de brede opzet is WWE ook geschikt voor gebruik door veehouders, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Informatie en bestellen

De prijzen van de software vindt u in het prijzenoverzicht.

De handleiding en een voorbeeld van een complete uitvoer van WWE zijn beschikbaar in PDF-Formaat.

Neem contact op met Johan de Boer voor meer informatie of als u het programma wilt bestellen.

Voorbeeld van de invoer van WWE
Voorbeeld van de invoer van WWE
Voorbeeld van de uitvoer van WWE
Voorbeeld van de uitvoer van WWE
Voorbeeld van een WWE uitvoergrafiek
Voorbeeld van een WWE uitvoergrafiek