Webinar

Webinars Nutriëntenleerreis

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben het initiatief genomen voor een Leerreis nutriëntenkringloop. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Wat kunnen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken. De kick off vindt plaats op 11 maart.

Organisator Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food, Regiebureau POP en Wageningen University & Research
Datum

do 11 maart 2021 14:00 tot 15:30

In communities gaan we kennis uitwisselen, kennis samenvoegen en zorgen voor doorstroming naar de praktijk. Centraal staat de kennis rond nutriëntenkringloop, die op verschillende plekken in Nederland en de EU wordt ontwikkeld. Onder andere door projecten die door POP3, Topsectoren en Horizon2020 zijn gefinancierd. We hebben deze projecten ingedeeld naar drie thema’s:

  1. Mestverwaarding, het maken van waardevolle producten
  2. Sluiten kringloop op regionaal niveau: verbinden van akker- en tuinbouw met de veehouderij.
  3. Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid

Het project Leerreis nutriëntenkringloop loopt 2 jaar en bestaat uit bijeenkomsten in de vorm van Webinars en de vorming van thematische communities.

In maart vinden de eerste vier Webinars plaats, één inleidend webinar en vervolgens drie Webinars, die de start vormen van de verschillende communities. Alle webinars starten om 14:00 en duren tot 15:30 uur.

  • 11 maart: Landelijke Webinar Nutriëntenleerreis
  • 18 maart: Kick off community Mestverwaarding
  • 23 maart: Kick off community Sluiten van kringlopen op regionaal niveau
  • 25 maart: Kick off community Gebruik van organische reststromen

U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor één of meerdere Webinars.

Voorafgaand aan de Webinars ontvangt elke deelnemer een almanak met beschrijvingen van (lopende en afgeronde) projecten. Hiermee kunt u zich vooraf oriënteren op de projecten. We bieden u tevens de mogelijkheid om een papieren versie toegestuurd te krijgen.

De intitiatiefnemers: Jan Roefs (NCM), Peter Paree (ZLTO), Wijnie van Eck (TKI Agri & Food) en Kees Anker (Regiebureau POP)