Product

WECAN

Natuur is waardevol, dat is bekend. Maar welke waarden heeft de natuur, en wie profiteert daarvan? De WECAN-tool helpt partijen om de economische potenties van natuur in hun gebied in beeld te te brengen.

WECAN staat in dit geval voor Working together for Economically Prosperous Communities through assets of Natural Heritage. WECAN is een Interreg IV project, dat in 2011 is opgestart. Beheerders van natuurgebieden in Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Wales werken erin samen. Hun natuurgebieden liggen in voormalige mijnbouwgebieden, die tegenwoordig gekenmerkt worden door hoge werkloosheid en sociale uitsluiting. De WECAN-partners zien een rol weggelegd voor het natuurlijk erfgoed in het weer welvarend maken van hun streek. Om de potenties te verkennen ontwierp Wageningen Environmental Research de WECAN-tool. Deze tool is ontwikkeld in samenspraak met de partners en uitgetest in workshops met stakeholders in elk van de drie gebieden.

Doel van de WECAN-tool

Het doel van de tool is om het gesprek  over de economische waarde van natuur op gang te brengen. Zo ontstaat zicht op de potenties die natuur heeft voor de economische ontwikkeling in de streek. 

Opbouw van de WECAN-tool

De WECAN-tool is een praktisch instrument voor de waardering van ecosysteemdiensten. De tool, uitgewerkt in een Excel-bestand, is ontworpen om de waarde van ecosysteemdiensten in een bepaald gebied in te schatten. Dit verloopt in vier stappen:

Stap 1 de lokale context specificeren

In beeld brengen welke ecosystemen en landschapselementen er zijn en hoeveel ruimte ze in beslag nemen. Uitzoeken hoeveel mensen er leven in en om het gebied en welke bedrijven er in de omgeving actief zijn. Bespreken welke veranderingen in landgebruik er op stapel staan.

Stap 2 ecosysteemdiensten benoemen

Met elkaar vaststellen welke ecosysteemdiensten belangrijk zijn in het gebied en wie ervan profiteert.  

Stap 3 waardebepaling

Het berekenen van de waarde van verschillende ecosysteemdiensten, of van veranderingen in de waarde van ecosysteemdiensten als gevolg van veranderingen in landgebruik. Hiervoor zijn schattingen van fysieke eenheden en van prijzen nodig. Bij voorkeur komen die uit het gebied zelf. Zo nee, dan biedt de tool altijd een oplossing om toch een ruwe schatting te kunnen maken.

Stap 4

Een schatting maken van de bijdrage die natuur levert aan de welvarendheid van het gebied in termen van inkomen, werkgelegenheid en “plezier”. Niet alles in in geld uit te drukken tenslotte.

Werken met de WECAN-tool

De tool is voor iedereen beschikbaar. Hij is relatief eenvoudig in het gebruik en biedt een uitgebreide toelichting op het waarderen van ecosysteemdiensten. Mocht u toch behoefte hebben aan ondersteuning, dan gaan wij graag met u, aan de hand van de tool, op zoek naar economische potenties van natuur in uw gebied.

Klik hier om de de WECAN-tool te downloaden.