Project

Welke herkomsten van douglasspar en beuk zijn droogteresistent en economisch waardevol?

Als gevolg van klimaatveranderingen zullen in Europa steeds meer en langere droogteperiodes voorkomen. Bij de aanplant van bomen is het daarom van belang om droogteresistente boomsoorten te kiezen. In het project INPUT-drought vergelijken wetenschappers van de leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer de droogtegevoeligheid en houtkwaliteit van verschillende herkomsten van douglassparren en beuken.

beuk

De klimaatveranderingen van de laatste decennia uiten zich onder andere in vaker voorkomende en langere droogteperiodes. De voorspelling is dat het aantal droogteperiodes in de toekomst verder zal toenemen. Dit heeft gevolgen voor het bosbeheer in Nederland en Europa. Om de bossen te behouden en voldoende hout te kunnen blijven oogsten, moet bij de aanplant van nieuwe bomen gelet worden op twee eigenschappen:

  • bomen moeten bestand zijn tegen droogte;
  • bomen moeten economisch waardevol zijn, oftewel snelgroeiend en met goede houtkwaliteit.

Douglasspar en beuk

In het project INPUT-drought gaan Wageningse wetenschappers van de leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer op zoek naar herkomsten van douglasspar en beuk die bestand zijn tegen droogte en bovendien snel groeien. Daarvoor vergelijken ze in heel Europa de groei van tussen de 50 en 120 herkomsten van douglas, afkomstig uit het Noordwesten van de Verenigde Staten, en beuk, afkomstig van Europese locaties van Zweden tot Italië. De wetenschappers maken hierbij gebruik van proefvakken die in de jaren '70 (douglas) en '90 (beuk) zijn aangeplant met verschillende herkomsten.

Boom- en houtonderzoek

douglasspar

In het DendroLab , het jaarringlaboratorium van de leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer, bestuderen de onderzoekers hoe droogte de houtstructuur van de verschillende beuken en douglasherkomsten beïnvloedt. Daarnaast wordt de houtkwaliteit op technologische parameters onderzocht, zoals dichtheid en regelmatige groei. Hiervoor werken de wetenschappers samen met experts van SHR Timber Research .

Om meer inzicht te krijgen in het watertransport worden jonge bomen in een MRI-scanner onderzocht. Hiervoor worden in potten geplante bomen gebruikt met een maximale stamdiameter van 2,5 cm en een maximale lengte van 2 m.

Ecologie en economie

Het uiteindelijke doel van project INPUT-drought is het opstellen van een lijst met aanbevolen herkomsten die zowel droogteresistent en snelgroeiend zijn, als ook een goede houtkwaliteit hebben. Daarnaast biedt dit project ook meer inzicht in de factoren die het watertransport en de boomgroei beïnvloeden.

Ute Sass-Klaassen, projectleider van INPUT-drought en universitair docent / hoofd DendroLab bij Bosbeheer en bosecologie, en Britta Eilmann, die als post-doc het onderzoek uitvoert, zijn enthousiast: "INPUT-drought is actueel en veelzijdig: Het speelt in op de gevolgen van klimaatverandering en kan een waardevolle bijdrage leveren aan geïntegreerd ecologisch en economisch bosbeheer in Nederland en Europa. Onze leerstoelgroep is uniek in deze aanpak."