Alumnibijeenkomst

Wereldlezing | Samen maken we de ruimte: Ruimte voor boer en natuur

Op 7 juli is het weer tijd voor een Wereldlezing, een (inter)actieve bijeenkomst voor Wageningse alumni en hun netwerk. We gaan dit keer in gesprek over de ruimte: De ruimte waar we in Nederland voedsel produceren. De landelijke discussie over het ‘Perspectief voor agrarische ondernemers’ is verhit – en recent opgevoerd door de gelijknamige kamerbrief van landbouwminister Henk Staghouwer (CU). Hierin wordt gesteld dat landbouw in Nederland zeker toekomst heeft, maar er wel fundamenteel anders uit gaat zien.

Hoe doorbreken we het gepolariseerde debat dat is ontstaan en scheppen we letterlijk ruimte voor een goed gesprek over deze ruimte? Welke partnerschappen, kennis en innovatie zijn er nodig om samen vorm te geven aan de beschikbare ruimte? ‘Perspectief’ is hierbij dan toch een sleutelwoord.

Innovatieve boeren delen hun visie op het gebruik van ‘de ruimte’ en willen met jou in gesprek: Hoe creëren we ruimte voor boer en natuur? Speel jij een rol in de voedselproductie – als ondernemer, beleidsmaker, onderzoeker of betrokken burger? Zie jij ruimte voor innovatie en opschaling waarbij ruimte is voor boer en natuur? En heb jij ideeën hoe we partijen kunnen verbinden in plaats van verdeeldheid te zaaien? Kom dan op 7 juli naar Wageningen en ga met elkaar in gesprek.

Organisator Alumnibureau in samenwerking met Wageningen Dialogues
Datum

do 7 juli 2022 18:00 tot 21:15

Locatie Omnia

Ruimte voor samenwerking

Om ruimte te maken voor de vele maatschappelijke opgaven, is de transitie naar een duurzamere manier van voedselproductie noodzakelijk. Maar inbedding van deze initiatieven in het systeem is ook complex. Innovatieve voedselproducenten laten zien hoe we anders met claims op de ruimte om kunnen gaan, waarin ze continu in verbinding staan met hun omgeving. Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen van deze ondernemers? Hoe gaan zij voorbij aan conflict en op weg naar dialoog? Samen gaan we in gesprek met voedselproducenten, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokken over hoe we duurzame voedselproductie samen naar een hoger niveau kunnen tillen. Want dat we elkaar nodig hebben in deze transitie, dat staat buiten kijf.

Tijdens deze Wereldlezing wordt ingegaan op de volgende vragen:

Hoofdvraag

Hoe gaan we ‘anders’ met claims op de ruimte om, met ruimte voor boer en natuur?

Deelvragen

  • Welke innovatieve initiatieven combineren landbouw en duurzaam ruimtegebruik?
  • Hoe gaan innovatieve ondernemers om met verschillende claims op de ruimte?
  • Hoe gaan we voorbij aan conflict en op weg naar dialoog?
  • Welke instrumenten kunnen we hiervoor inzetten?

We nodigen je als alumnus/alumna uit om op deze avond bij te dragen aan een dialoog met impact.

Programma

18:00 Inloop met hapje en drankje
19.00 Welkom door de moderator & in gesprek met innovatieve duurzame ondernemers
> Op welke manier produceren zij op een duurzame manier voedsel?
> Hoe gaan ze om met verschillende claims op de ruimte?
>
Hoe gaan we voorbij aan conflict en op weg naar dialoog over de ruimte?
20:00 In dialoog
> In kleinere groepen gaan we in gesprek over positieve dilemma's en tools die ons helpen samen verder te komen
20.45 Terugkoppeling per tafel gevolgd door plenaire discussie met de zaal
21.15 Afsluiting

Sprekers

Ga tijdens deze Wereldlezing in dialoog met Tia Hermans (Leider beleidsondersteunend onderzoek Agro en natuur WUR), Marieke Karssen (Voedsel uit het Bos), Martin Hubers (Co-Founder Floating Future Food Farm), Roel ter Horst (beleidsregisseur ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Ede), Christel van Raaij (communicatieadviseur, betrokken bij PPS ‘Boer en Burger: Dialoog & Verbinding’), en Frank Verhoeven (Eigenaar Boerenverstand).

Praktische informatie

Door: Alumnibureau in samenwerking met Wageningen Dialogues
Voor: Wageningse alumni
Datum: donderdag 7 juli, 18:00 - 21:15
Locatie: Omnia, gebouw 105, Hoge Steeg 2, 6708 PH Wageningen

Voertaal van de avond is Nederlands.

Aanmelden is niet meer mogelijk. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.