Project

Wijs met Waterschade

De SchadeWijzer Inundatie geeft een transparante berekening van de schade die melkveebedrijven ondervinden als gevolg van het gebruik van waterbergingsgebieden.

Waterbergingsgebieden worden in tijden van extreme regenval door het Waterschap onder water gezet om overstromingen elders te voorkomen. Melkveebedrijven met land binnen deze gebieden lopen hierdoor schade op: Vee moet elders worden ondergebracht, het gras is niet meer bruikbaar, er gaan groeidagen verloren, en het weer in originele staat brengen van het perceel kost extra arbeid.

De SchadeWijzer Inundatie is een objectieve, transparante rekentool voor het berekenen van de schade die ontstaat als er land tijdelijk onder water komt te staan als gevolg van waterberging.