Ook dit jaar energiebesparende maatregelen inclusief eindejaarssluiting

De komende twee jaar gaat WUR door met de campagne ‘zet de knop om'. Dit betekent doorgaan met de energiebesparende maatregelen in het najaar. Naast het aanpassen van temperatuurinstellingen, aandacht voor het onnodig branden van ruimteverlichting en instrumenten wordt wederom een groot deel van de WUR-gebouwen gesloten gedurende de laatste week van december en de eerste week van januari.

Waarbij, net als vorig jaar, Forum en Actio geopend blijven (in beide gebouwen is het reserveren van een werkplek niet nodig). Evenals gebouw(delen) die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke taken en/of noodzakelijke gebouwgebonden werkzaamheden. Actio is alleen de eerste week van januari geopend voor medewerkers.

Bekijk de video voor meer informatie over het werken in Forum:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Waarom gaan we deze acties dit jaar weer doen binnen WUR? Wat heeft het vorig jaar opgeleverd? En wat is er geleerd van vorig jaar en wordt dit jaar anders gedaan? Pim Marcusse, coördinator vanuit Facilitair Bedrijf en locatiemanager bij Axis, Helix en Impulse, vertelt er meer over.

Waarom gaan we het dit jaar weer doen?

‘WUR wil bijdragen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door haar energieverbruik te verlagen. Daarnaast komen er traditiegetrouw erg weinig medewerkers naar de campus in de periode vanaf de kerstdagen t/m eerste week januari. Een groot deel neemt vrij in deze vakantieperiode. Veel gebouwen staan dan voor een groot deel leeg en in de locaties buiten Wageningen draait vaak een winterschema. We vinden het zonde om dan zoveel gebouwen te moeten verwarmen en verlichten. Daarom is besloten om de energiemaatregelen in de komende twee jaar te herhalen. Daarna wordt er geëvalueerd. Net als vorig jaar is het overigens maatwerk. Per gebouw wordt in nauw overleg tussen onder andere directeuren bedrijfsvoering en de locatiemanagers bekeken wat er gedaan wordt.’

Wat hebben de besparingen en de eindejaarssluiting van vorig jaar eigenlijk opgeleverd?

‘De eindejaarssluiting heeft vorig jaar geleid tot een besparing van 20% op gas en 6% op elektriciteit tov dezelfde periode een jaar eerder. Dat is 63.000 m3 gas en 200.000 kWh elektra. Als je kijkt naar de totale besparing op jaarbasis inclusief ook alle andere maatregelen die we hebben genomen dan hebben we (gecorrigeerd naar klimaatinvloeden zoals bv. een warmer jaar) 5% elektra en 4% gas bespaard. Dat is 2.800.000 kWh en 215.000 m3 gas. Niet gecorrigeerd naar klimaatinvloeden is dit 6% elektra en 12% gas.’

Wat gaan we dit jaar anders doen? Wat zijn de verbeterpunten?

‘De impact van de maatregelen van vorig jaar hebben we laten onderzoeken door WEcR. In ons artikel over de enquête lees je meer over de resultaten en kun je ook het onderzoeksrapport downloaden. Daarnaast hebben we geëvalueerd op basis van de door de Servicedesk Facilities ontvangen meldingen en gesprekken met locatiemanagers en technisch gebouwbeheerders. Tot slot is ook contact geweest met medewerkers, PhD-studenten en studenten om te begrijpen hoe de maatregelen daar zijn ontvangen. Hoewel er begrip was voor de maatregelen en het merendeel van de respondenten erachter kon staan, zijn er ook verschillende aandachtspunten naar voren gekomen.

Onder andere: eerder communiceren, meer aandacht voor de lokale en gebouwspecifieke communicatie omdat het maatwerk per gebouw is (inclusief de aanspreekpunten per locatie), meer uitleg over het waarom, de dilemma’s en aandacht voor klachten over temperatuurwisselingen. Maar ook aandacht voor specifieke doelgroepen die op de campus (moeten) werken zoals PhD-ers en medewerkers die noodzakelijke locatie-gebonden werkzaamheden uitvoeren. Hier gaan we in de komende maanden meer aandacht aan besteden. We begrijpen dat de maatregelen niet altijd leuk zijn en soms voor wat ongemak zorgen. Tegelijkertijd vertrouwen we op het begrip van onze collega’s en studenten om bij te dragen aan een vermindering van ons energieverbruik’.

Wat zijn de vervolgstappen?

'Lokaal gaan locatiemanagers samen met de directeuren bedrijfsvoering en andere direct betrokkenen in kaart brengen hoe de maatregelen in het desbetreffende gebouw eruitzien. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de uitvoering van wettelijke taken en/of noodzakelijke gebouw-gebonden werkzaamheden kunnen doorgaan (denk daarbij ook aan onderdelen van de voorbereiding van onderwijs activiteiten die noodzakelijk op locatie dienen plaats te vinden). Daar zullen zij vervolgens lokaal over communiceren. Het onderwerp staat daarnaast ter bespreking geagendeerd met de WUR Council. Via intranet plaatsen we vanuit Facilitair Bedrijf binnenkort onder andere een artikel over de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek dat gedaan is.’

Vragen? Meer weten?

Je eerste aanspreekpunt is je eigen lokale projectteam o.l.v. jouw locatiemanager. Via dit overzicht (alleen voor medewerkers) onder ‘Location Facilities (FB-LF)’ kun je zien wie de locatiemanager is voor jouw gebouw en wie de contactpersonen zijn voor de buitenlocaties. Uiteraard kun je ook meldingen blijven doen via de Servicedesk Facilities (servicedesk.facilities@wur.nl).