Nieuws

Zwerfvuil in de EU

Gepubliceerd op
31 mei 2010

De Europese Unie buigt zich over de invulling van de zogenaamde Kaderrichtlijn Marien (KRM).

Galgani2010kaft5.jpg

Zwerfvuil op zee is één van de elementen die een rol spelen in het concept van "Goede Milieu Toestand (GMT) van de KRM. IMARES-onderzoeker Jan van Franeker nam deel in de taakgroep die de relevante kennis bijeen bracht en die adviseerde over mogelijke werkwijzes. Het eindrapport van de taakgroep is nu door de Europese Unie gepubliceerd. Een bondige samenvatting van dit rapport werd als poster ingebracht bij de SETAC Conferentie in Sevilla, Spanje