Samenwerkingsverbanden SWU Thymos

De Sportraad

De Sportraad biedt als belangenbehartiger de Wageningse sportverenigingen een platform waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming en uitvoering van het lokale sportbeleid. Om het functioneren van de verenigingen en de onderlinge samenwerking te bevorderen worden bijeenkomsten gehouden waar kennisdeling en kennisoverdracht centraal staan. De voorzitter van SWU Thymos neemt ieder jaar plaats in het bestuur van De Sportraad, als belangenbehartiger van de Wageningse studentensportverenigingen.

Lees meer over De Sportraad

Studentensport Nederland

SWU Thymos is één van de overkoepelende studenten sport organisaties (OSSO’s) in Nederland. Deze OSSO’s staan onder de vlag van Studentensport Nederland (SSN). SSN behartigt de belangen van de studentensport op nationaal en internationaal niveau. Het lidmaatschap van SWU Thymos bij SSN verschaft SWU Thymos en haar ssv’s onder andere de mogelijkheid tot het organiseren van en deelnemen aan Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s).

Lees meer over SSN