Subsidie op lidmaatschap erkende verenigingen

Studenten die lid zijn van een burgersportverening kunnen subsidie op hun contributie krijgen van SWU Thymos, mits deze sport niet in competitieverband bij een Thymosvereniging te beoefenen is.

SWU Thymos erkent de sportverenigingen HSC Matchmakers, St. Sankaku, De Wageningse Golfclub, WMHC, KenKon, Judoschool Ichido, De Paardengroep, Rugby Club Wageningen, Zweefvliegclub Deelen, Keltenwoud en Schaakvereniging Wageningen. Studenten die sportrechten hebben kunnen subsidie aanvragen voor de contributie van één van deze sportverenigingen.

De subsidie bedraagt een kwart van de contributie van de sportvereniging die door Thymos is erkend, met een maximum van € 50,- per persoon per jaar. Voor alle erkende verenigingen geldt een uiterste aanvraagdatum van 1 januari. Subsidieaanvragen hiervoor kunnen worden gedaan over de betaalde contributie van het hele desbetreffende jaar. Uitbetaling vindt plaats in januari/februari na het desbetreffende jaar.

Een subsidieaanvraag wordt alleen behandeld als het formulier volledig is ingevuld. Tevens dient bij de aanvraag een bewijs van de afgeschreven contributiekosten te zijn toegevoegd, zoals een kopie van het bankafschrift. Het formulier kan digitaal ingeleverd worden of op papier in het postvak van SWU Thymos.