Subsidie op individuele evenementen, inclusief deelname aan NSK’s

Sportrechtenhouders kunnen in aanmerking komen voor subsidie op nationale en internationale evenementen. Deze subsidie wordt verstrekt om deelname van Wageningse studenten aan evenementen te bevorderen door middel van financiële steun.

Per kalenderjaar kan er voor twee evenementen per sport subsidie worden aangevraagd. Uitzondering hierop zijn NSK’s (Nationaal Studenten Kampioenschappen). Naast de subsidie voor twee evenementen per sport mag er meerdere keren subsidie worden aangevraagd voor NSK’s. De subsidie bedraagt per evenement maximaal de helft van de inschrijfkosten tot een maximum van € 25,-. Het maximum subsidiebedrag per persoon per jaar is € 45,-. Het inschrijfgeld moet wel minimaal € 10,- bedragen om aanspraak te maken op deze subsidie. Aanvragen voor deze subsidie dienen binnen één maand na het evenement te worden ingediend.

Het subsidieformulier kan digitaal worden ingevuld of op papier worden ingeleverd in het postvak van SWU Thymos. Een bewijs van deelname, zoals een uitslagenlijst, en een bewijs van betaling, zoals een kopie van je bankafschrift, moeten beide worden toegevoegd. In het uitzonderlijke geval dat een vereniging de subsidie aanvraagt, moet er een afrekening van het evenement worden bijgevoegd dat duidelijk laat zien dat de subsidie terecht komt bij de individuele sporters. Alleen als het formulier volledig is ingevuld en de bewijzen zijn toegevoegd, zal de subsidieaanvraag worden behandeld. Uitbetaling van de subsidie zal in januari na het desbetreffende kalenderjaar plaatsvinden.