Subsidies


Alle sportrechtenhouders kunnen in aanmerking komen voor de subsidies van SWU Thymos. Uiteraard moet je als sportrechtenhouder wel voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld bij de desbetreffende subsidie. Deze voorwaarden zijn bij de verschillende subsidies vermeld.

De volgende subsidies kunnen worden aangevraagd bij SWU Thymos:


  • Subsidie op individuele evenementen, inclusief deelname aan NSK’s
  • Subsidie op GNSK
  • Subsidie op Batavierenrace
  • Subsidie op lidmaatschap erkende verenigingen
  • Subsidie op kadervorming en opleiding
  • Subsidie op organisatie van een NSK
  • Garantiesubsidie
  • Sponsorbudget Wageningen UR

Wanneer je nog vragen hebt, neem gerust contact op met SWU Thymos.