Garantiesubsidie

Voor de organisatie van evenementen van een studentensportorganisatie in Wageningen kan een garantiesubsidie verkregen worden. SWU Thymos betaalt de helft van het tekort met een maximum van € 300,-. Het evenement dient open te staan voor studenten en een maand voordat het evenement plaatsvindt, dient een aanvraag met een duidelijke, sluitende begroting met volledige toelichting bij SWU Thymos ingediend te worden. Aan de hand van deze begroting zal SWU Thymos een garantiesubsidie vaststellen.