Subsidie op de organisatie van een evenement

Het is mogelijk om voor een NSK een voorwaardelijke subsidie van SWU Thymos te krijgen van max. € 170,-. De begroting van het NSK dient minimaal drie maanden voordat het NSK plaatsvindt, te zijn ingeleverd bij SWU Thymos. Deze begroting wordt behandeld in de wekelijkse vergadering van het DB van SWU Thymos, waarna aan de OC wordt gemeld of deze is goed-/afgekeurd.

In geval van een positief resultaat dient de winst naar verhouding verdeeld te worden over de subsidieverstrekkers, SSN (wanneer deze subsidie heeft verstrekt) en SWU Thymos. Het bedrag mag niet groter zijn dan de voorwaardelijke subsidie. In geval van een negtief resultaat is het verlies, na aftrek van de garantiesubsidie van SSN, geheel voor rekening van SWU Thymos. Echter bij nalatigheid van de OC is de SWU Thymos-vereniging vernatwoordelijk voor het verlies. Indien de begroting op welke manier dan ook dreigt te worden overschreden met 15% of meer dient de commissie contact op te nemen met SWU Thymos. (zie regl. art. 6.3)