Betalingsregeling

 • Je betaling dient minimaal 4 werkdagen van tevoren binnen te zijn.
 • Als iemand 6 werkdagen van tevoren nog niet betaald heeft, neemt het DB van SWU Thymos contact op met hem/haar.
 • Betaling kan zowel contant als door overschrijving gebeuren. Als een overschrijving 4 werkdagen van tevoren niet binnen is bij SWU Thymos, voldoet een e-mailbericht van de desbetreffende persoon waarin de betaling bevestigd wordt als betalingsbewijs.
 • Wanneer je 4 werkdagen voor het evenement afzegt, ben je geen betaling verschuldigd.
 • Wanneer je afzegt in minder dan 4 werkdagen van tevoren, met geldige reden, ben je betaling van werkelijke kosten verschuldigd, indien geen andere deelnemer wordt gevonden.
 • Werkelijke kosten zijn kosten die toch al door SWU Thymos gemaakt zijn of nog gemaakt moeten worden, ook al zal de persoon niet deelnemen.
 • Wanneer je afzegt in minder dan 4 werkdagen van tevoren, zonder geldige reden, ben je de gehele betaling verschuldigd.
 • De geldigheid van de reden van de afzegging is ter beoordeling aan het DB van SWU Thymos.
 • Indien bij afzegging minder dan 4 werkdagen van tevoren, een andere deelnemer wordt gevonden, is de afzegger in het geheel geen betaling verschuldigd.
 • De reservelijst wordt gebruikt bij afzegging(en) en/of als de betaling niet 4 werkdagen van tevoren gedaan is. Toezeggingen geschieden via een emailbericht. Deze deelnemers mogen op de dag zelf betalen.
 • Indien het evenement om welke reden dan ook geen doorgaan kan vinden, zijn de deelnemers geen betaling verschuldigd.

SWU Thymos behoudt zich het recht voor uitzonderingen te maken op de betalingsregeling. In geval van uitzonderingen wordt dit voor het begin van de inschrijving bekendgemaakt. Indien SWU Thymos de betaling uit handen geeft, gelden de regelingen van de betreffende organisatie.