Subsidie op Batavierenrace

Ook voor deelname aan de Batavierenrace kan er een subsidie aangevraagd worden. Per student met sportrechten geldt een subsidiebedrag van € 5,-. Teamcaptains moeten namens het hele team voor alle studenten met sportrechten een subsidieaanvraag doen. Subsidies kunnen uiterlijk één maand na de Batavierenrace aangevraagd worden. Bij de subsidieaanvraag moeten een bewijs van deelname en een bewijs van betaling zijn bijgevoegd. Alleen als het formulier volledig is ingevuld en beide bewijzen zijn toegevoegd, zal de subsidieaanvraag worden behandeld. Uitbetaling zal in mei/juni na de Batavierenrace plaatsvinden.