Subsidies voor ssv's

Voor studentensportvereningen (ssv's) bestaat de mogelijkheid om verschillende subsidies aan te vragen. Hieronder staan alle subsidies uitgelegd met de desbetreffende subsidieformulieren.

De volgende subsidies zijn aan te vragen door een ssv:

1.     Verenigingssubsidie: iedere ssv ontvangt een vast bedrag van € 120,- per kalenderjaar.

2.     Kledingsubsidie: iedere ssv kan aanspraak maken op subsidie voor de aanschaf van wedstrijdtenues met het WUR-logo erop. Het jaarlijlkse subsidiebedrag is afhankelijk van het ledenaantal: € 150,- voor ssv’s met minder dan 30 leden, € 200,- voor ssv’s met een ledenaantal van 30 tot en met 50, € 250,- voor ssv’s met een ledenaantal van 51 tot en met 70, € 300,- voor ssv's met een ledenaantal van 71 tot en met 90, € 350,- voor ssv's met een ledenaantal van 91 tot en met 110 en € 400,- voor ssv’s met meer dan 110 leden.

Voor meer informatie: zie het subsidieformulier

3.     Materiaalsubsidie: iedere ssv kan voor de aanschaf van klein materiaal subsidie ontvangen van SWU Thymos. Per jaar zijn er twee momenten waarop materiaalaanvragen worden beoordeeld: na 1 april en na 1 november. Zorg dus dat de subsidieaanvraag vóór deze datum naar SWU Thymos opgestuurd is.

Voor meer informatie: zie het subsidieformulier

4.     Subsidie op kadervorming en opleiding: ssv’s kunnen een bijdrage in de kosten voor een cursus krijgen om een verenigingslid op te leiden. SWU Thymos draagt bij in de kosten van de cursus voor 50%, tot een maximum van € 250,- per ssv per kalenderjaar. Onder kosten wordt verstaan: inschrijfgeld, examengeld en kosten van het cursusmateriaal (dus niet: eten, onderdak en vervoer). Deze bijdrage zal overgemaakt worden aan de betreffende ssv, dus niet aan de cursist zelf. Cursussen tot trainer/coach/scheidsrechter/jurylid/sportkliminstructeur, etc. vallen onder deze subsidie.  

Voor meer informatie: zie het subsidieformulier

5.     Professionaliseringssubsidie: SWU Thymos wil ssv-besturen stimuleren om zichzelf en de vereniging te professionaliseren. Daarom zijn er drie niveaus van professionalisering bedacht om de eisen overzichtelijk te maken. De bedragen die een ssv per niveau kan ontvangen zijn respectievelijk € 50,-, € 100,- en € 150,- per kalenderjaar. De ssv dient vóór 1 december het aanvraagformulier in te leveren bij het bestuur van SWU Thymos. De aanvraag wordt daarna door het bestuur beoordeeld. Ieder jaar dient een nieuwe aanvraag te worden ingeleverd.

Voor meer informatie: zie het subsidieformulier

6.     Subsidie op externe trainingslocatie: deze subsidie is bedoeld om ssv’s financieel te ondersteunen in het organiseren van een trainingsweekend op een externe locatie. Een externe locatie wordt beschouwd als een externe locatie wanneer de locatie afwijkt van de reguliere trainingslocatie. Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten voor de huur of toegang van de externe locatie, tot een maximum van € 150,-. Een ssv kan dit bedrag eenmaal per kalenderjaar aanvragen.

Voor meer informatie: zie het subsidieformulier