Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is iemand waarmee je kunt praten wanneer jij of iemand die je kent grensoverschrijdend gedrag meemaakt of heeft gemaakt. Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen hebben, zoals discriminatie, pestgedrag, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, stalken en roddelen, zowel online als offline. Ook al is het grensoverschrijdend gedrag heel subtiel, het kan nog steeds grote impact hebben op je gevoel van veiligheid of je plezier tijdens het sporten.

Een VCP helpt een plan te maken die het best past bij jou en jouw situatie. Wanneer je naar een VCP komt om te praten ben jij de baas. VCP’s zijn hier om met jou een plan te maken maar we zullen nooit handelen zonder dat jij ervan af weet. En natuurlijk is alles wat je vertelt vertrouwelijk.

VCP SWU Thymos

Twee SWU Thymos bestuursleden, Kjell Tolsma en Floor Venemans, zijn opgeleid tot VCP. Je kunt contact met ze opnemen als jij, of iemand die je kent, grensoverschrijdend gedrag meemaakt of mee heeft gemaakt tijdens of rondom het sporten. Ontmoet onze VCP's hier.

VCP Sport Centrum de Bongerd

Sport Centrum de Bongerd heeft docenten opgeleid tot VCP. De docenten kunnen individueel benaderd worden via de mail. Meer informatie over welke docenten dit zijn en de e-mail adressen is hier te vinden.

VP Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit heeft Vertrouwens Personen (VP). Deze VP's hebben als baan om VP te zijn tegenover VCP die het vrijwillig doen. Je kan de VP's van de Wageningen Universiteit bereiken via vpstudent@wur.nl, daarnaast kan je hier meer informatie vinden over de VP's van de universiteit.

VCP Gemeente Wageningen

Gemeente Wageningen heeft twee VCP's, Machteld Speets en Machteld Vos de Wael. Je kunt ze contacteren via vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl, verder kan je hier meer informatie vinden over de VCP's van de gemeente.