Alumniverhaal

Albert van Zadelhoff

Ik heb een geweldige tijd gehad in Wageningen als student Landbouwtechniek, wat volgens mij te maken heeft met de gemeenschappelijke waardes die wij als Wageningers van nature hebben én tijdens onze studie ontwikkelen. We hebben allemaal oog voor het gemeenschappelijke belang, beseffen dat de aarde als bron van ons bestaan bescherming nodig heeft zonder dat zij doodgeknuffeld wordt en zijn tolerant voor verschillen in zienswijzen en politieke opinies. Tegelijkertijd word je in Wageningen, welke studie je ook volgt, breed en praktisch opgeleid op een kwalitatief uitstekend niveau. Deze unieke kenmerken wil ik graag bevorderen als Ambassador zodat ook volgende generaties studenten deze kunnen uitdragen. Tegelijkertijd is het erg stimulerend met de groep van Ambassadors nauw betrokken te blijven bij de ontwikkeling van Wageningen University & Research.
Albert van Zadelhoff, Managing Director Triodos Bank Private Banking.

Albert van Zadelhoff startte in 1984 als accountmanager bij Pierson, Heldring & Pierson (nu ABNAMRO MeesPierson) in Amsterdam. Hij adviseerde in deze functie particulieren en instellingen over de opbouw van hun beleggingsportefeuille. In 1988 stapte hij over naar de Financial Services adviestak van Coopers & Lybrand (nu PwC), gespecialiseerd in strategieopdrachten voor banken en verzekeraars. Voor PwC heeft hij o.a. twee jaar in Zwitserland gewerkt ten behoeve van de verbreding van de lokale Financial Services praktijk.

Terug in Nederland leidde Albert vanaf 1996 het effectenbedrijf van Friesland Bank. Zijn huidige functie, directeur Private Banking bij Triodos Bank in Zeist, oefent Albert uit sinds 2005. Triodos Bank is een internationale, missiegedreven bank die geld beschouwt als een motor voor maatschappelijke veranderingen. Met zijn team adviseert Albert particulieren, stichtingen en religieuze instellingen hoe hun vermogen voor dit doel kan worden ingezet. Inmiddels hebben zijn klanten € 1,3 miljard aan zijn beheer toevertrouwd.

Wageningen Ambassadors

Ledenlijst Wageningen Ambassadors