Alumniverhaal

''Als je gemotiveerd bent kun je heel veel uit je studie halen. ''

Ik koos voor Economie en Beleid omdat ik meer wilde weten over hoe onze samenleving werkt. Dit vooral vanwege zorgen over de invloed van duurder wordende grondstoffen zoals aardolie op de economie.

Op basis van versimpelde regels van menselijk gedrag gebaseerd op kennis van de economie maken we een soort van ‘SimCity’.

Tijdens mijn bachelor studie in Wageningen ben ik in contact gekomen met de directeur van een economisch instituut, IIER, opgericht in Zwitserland. Gedreven vanuit grotendeels dezelfde motivatie is daaruit een samenwerking ontstaan. Eerst vrijwillig, om mezelf te bewijzen, en later parttime betaald werk dat ik naast mijn masterstudie Management Economics and Consumer Studies in Wageningen deed.

Inmiddels werk ik nog steeds parttime voor IIER, daarnaast doe ik door hen gesponsord PhD onderzoek bij de universiteit Imperial College in London. Ik werk daarin aan een project om productie, consumptie en handel van grondstoffen, goederen en energie te simuleren met de computer. Dit op basis van versimpelde regels van menselijk gedrag gestoeld op kennis van economie. Een soort ‘SimCity’ als het ware. Het lange termijn doel is om een zodanig gedetailleerde simulatie te maken dat de effecten van beleidsregels en technologische opties op onze welvaart (op het gebeid van zowel economie, sociologie en milieu) uitgetest en daarmee veel beter begrepen kunnen worden, opdat beleidsmakers betere beslissingen kunnen maken.

In Wageningen heb ik veel profijt gehad van de praktische inslag, de ruimte om je eigen onderwerpsinteresse uit te diepen en allerlei mogelijkheden om vaardigheden aan te leren. Zo schreef ik mijn bachelor scriptie over de rol van energie in de economie, toentertijd een redelijk ongebruikelijk onderwerp. Als je gemotiveerd bent kun je heel veel uit je studie halen.