Alumniverhaal

Alumna Christy van Beek

In 1998 studeerde Christy van Beek af in de studie Bodem, Water en Atmosfeer, met een specialisatie in bodemvruchtbaarheid. Ze was altijd al erg geïnteresseerd in de interactie tussen bodem en gewassen en dat is terug te zien in haar verdere loopbaan.

Ik vind het ontzettend leuk dat ik multidisciplinair bezig ben. Ik leer over zoveel verschillende disciplines: sociologie, economie, agronomie, noem maar op!

Na haar afstuderen, promoveerde Christy op het onderwerp nutriëntendynamiek in een veenweidepolder bij Leiden. Dat deed ze bij Alterra, één van de onderzoeksinstituten van Wageningen UR.

Hoewel ze haar promotieonderwerp leuk vond, merkte Christy dat de tropische bodemvruchtbaarheid haar meer aansprak. Bij Alterra heeft ze naar eigen zeggen alle ruimte gekregen om te veranderen van richting. Daar werkt ze inmiddels als programma coördinator en scientific coordinator in voedselzekerheid. Als programma coördinator initieert ze leads (voorstellen) voor het bedrijfsleven, met als doel het verbeteren van de bodemkwaliteit op een zo duurzaam mogelijke manier. Als scientific coordinator is ze één week in de maand in Ethiopië en leidt ze een team van zo’n zeventig mensen die samen werken aan voedselzekerheid.

Terug naar het alumnioverzicht