Alumniverhaal

Alumna Iris Groenenberg

Omdat Iris Groenenberg tijdens haar HBO opleiding Voeding en Diëtetiek ontdekte dat onderzoek haar passie is, besloot ze om haar carrière te vervolgen in het wetenschappelijk onderwijs.

Ik heb in Wageningen écht wat geleerd. Vooral aan mijn vakken in statistiek en methodologie heb ik veel gehad

In 2009 studeerde Iris af in de Master Nutrition and Health aan Wageningen University en tegenwoordig werkt zij als PhD studente aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar onderzoekt ze verschillende strategieën om kwetsbare bevolkingsgroepen te kunnen bereiken voor preventieve screening voor cardiometabole aandoeningen (hart- en vaatziekten, diabetes en nierfalen).

Een voorbeeld van zo’n bevolkingsgroep zijn niet-Westerse immigranten. Zij lopen, net als autochtonen uit lagere sociaaleconomische klassen, meer risico op cardiometabole aandoeningen en tegelijkertijd zijn zij lastig te benaderen voor preventief onderzoek. In overleg met de doelgroep zijn verschillende strategieën om deze mensen te bereiken vormgegeven en toegepast.

Iris is inmiddels bijna klaar met haar promotieonderzoek en de resultaten zijn positief: uiteindelijk is maar liefst 70% van de mensen bereikt. Als ze terugblikt op haar tijd in Wageningen is ze tevreden. Ze is positief over de kwaliteit van het onderwijs en de kleinschaligheid.

Terug naar het alumnioverzicht