Alumniverhaal

Andries Heidema

'Met veel plezier kijk ik terug op mijn eigen studie aan Wageningen University. Ook toen was de universiteit al een cruciale speler voor academisch onderwijs en onderzoek op nationaal en mondiaal niveau. Vandaag de dag is die positie van Wageningen alleen maar sterker geworden.'

Ik vind het belangrijk dat het onderwijs en onderzoek van Wageningen goed blijft aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom ben ik als burgemeester van Deventer graag Wageningen Ambassador.
Andries Heidema, Burgemeester Gemeente Deventer.

Andries Heidema studeerde in Wageningen landinrichtingswetenschappen en voltooide deze studie in 1986. Hierna was hij onder meer beleidsmedewerker en projectmanager bij de Rijks Planologische Dienst en interim-manager op het ministerie van VROM. Vanaf 1990 was hij veertien jaar politiek actief in de Zuid-Hollandse gemeente Zoetermeer, eerst als raadslid voor de ChristenUnie, en vanaf 1998 als wethouder. In 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. Sinds 2007 is hij burgemeester van de gemeente Deventer. Hij was lid van de Deltacommissie (Staatscommissie Duurzame Kustontwikkeling) en is sindsdien bij diverse onderdelen van het Deltaprogramma betrokken.

Wageningen Ambassadors

Terug naar ledenlijst Wageningen Ambassadors