Alumniverhaal

Arjen Bosch

Met warme gevoelens denk ik terug aan mijn Wageningse bosbouwstudie. De opleiding leerde me hout als hernieuwbare grondstof zien, de economische aspecten van het bosbedrijf, bos als ecosysteem en de betekenis van bos voor de samenleving. Gedurende mijn loopbaan leerde ik de fundamentele beginselen achter de bosbouw te zien en ze in andere sectoren tot werking te brengen. Waar je ook komt, overal ontmoet je Wageningse ingenieurs. Veelal verbinden ze: productie van levende have, de aarde en haar mensen duurzaam met elkaar. Een thema dat mij ten diepste inspireert. De beginselen daarvan leerden ze in Wageningen. Eigenlijk geweldig hoe deze ‘kleine’ universiteit zich al decennia handhaaft aan de wereldtop en haar positie steeds verder versterkt. Kortom, het is een eer om als Ambassador aan deze Wageningse beweging bij te mogen dragen.
Arjen Bosch, Directeur de Laar BV

Arjen Bosch studeerde in 1984 cum laude af als “bosbouwer” en ging aan de slag in Wageningen als onderzoeker en docent ‘bosbescherming’. Daarna werkte hij voor Staatsbosbeheer, in vele functies over de volle breedte van het werkveld van het ministerie van LNV, om vervolgens in 2004 de functie van directeur Water en Scheepvaart te aanvaarden bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Al werkend ontdekte Arjen dat inhoudelijke onderbouwing belangrijk is, maar dat maatschappelijke betrokkenheid de sleutelfactor is. Vanaf de jaren 90 experimenteerde hij met verschillende nieuwe vormen van beleidsontwikkeling, evaluatie en uitvoering. De samenleving kan zoveel meer oplossen dan overheden veronderstellen.

Na 25 jaar werken bij de overheid besloot hij om in 2008 een eigen onderneming op te richten, dat bedrijven, belangenorganisaties en (semi)overheden ondersteunt op het gebied van ruimte en groen en de daarbij behorende (beleids) beslissingen. Op 1 januari 2012 vormde hij met zijn broer Martin, die als directeur Stadsontwikkeling voor Alkmaar actief was, het strategisch adviesbureau ‘de Laar’. Daarmee breidde hij de competenties uit met economische zaken, vastgoed- en bedrijfsontwikkeling.

Een van zijn nevenfuncties is pro deo KNHM adviseur, dat burgerinitiatieven ondersteund. Heel leerzaam als je het effect van overheidshandelen van dichtbij wilt ervaren.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht