Alumniverhaal

Atze Schaap

‘Wageningen’ is een belangrijke pijler onder mijn persoonlijke ontwikkeling en ik voel me er dan ook nog steeds sterk mee verbonden. Ik heb er met plezier gestudeerd en gewoond. In mijn dagelijkse werk profiteer ik enorm van het feit dat Wageningen wereldwijd een ijzersterk merk is. Onze Nederlandse Agro food gerelateerde producten en diensten – verpakt in Wageningse kennis – hebben daardoor een duidelijke meerwaarde. De universiteit heeft tijdig de bakens verzet en vervult een sleutelrol in het oplossen van de grote vraagstukken van onze samenleving op het gebied van leefomgeving, gezondheid en voeding. Wat is gebleven is de multidiscipli-naire en praktische aanpak. Wageningen is het meer dan waard om op de wereldkaart te blijven staan. Daar zet ik mij als Ambassador graag voor in.
Atze Schaap, zelfstandige: adviseur, programma manager en toezichthouder

Atze Schaap (1958) studeerde in 1984 af in de studierichting Zoötechniek. Na enkele beleidsfuncties bij het Landbouwschap leidde hij voor de Nederlandse zuivelindustrie de introductie van integrale kwaliteitszorg voor melkveehouders. In 1998 trad Atze in dienst bij Campina (inmiddels FrieslandCampina) en vervulde tot 2013 de functie van Corporate Director Cooperative Affairs. Vanaf 2013 tot 2020 was hij Corporate Director Dairy Development, gericht op het versterken van melkveehouderij in Azië en Afrika. In die hoedanigheid leidde hij onder andere de vorming van een Sino Dutch Dairy Development Centrum in China.

Vanaf 2020 als zelfstandige onder de naam ‘Power in Partnership’ actief als programmamanager en adviseur. O.a. programma management ‘Klimaat & Biodiversiteit’ voor ZuivelNL.

Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Hogeschool Van Hall Larenstein

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht