Alumniverhaal

Atze Schaap

‘Wageningen’ is een belangrijke pijler onder mijn persoonlijke ontwikkeling en ik voel me er dan ook nog steeds sterk mee verbonden. Ik heb er met plezier gestudeerd en gewoond. In mijn dagelijkse werk profiteer ik enorm van het feit dat Wageningen wereldwijd een ijzersterk merk is. Onze Nederlandse Agro food gerelateerde producten en diensten – verpakt in Wageningse kennis – hebben daardoor een duidelijke meerwaarde. De universiteit heeft tijdig de bakens verzet en vervult een sleutelrol in het oplossen van de grote vraagstukken van onze samenleving op het gebied van leefomgeving, gezondheid en voeding. Wat is gebleven is de multidiscipli-naire en praktische aanpak. Wageningen is het meer dan waard om op de wereldkaart te blijven staan. Daar zet ik mij als Ambassador graag voor in.
Atze Schaap, Director Dairy Development, Royal FrieslandCampina

Atze Schaap (1958) studeerde in 1984 af in de studierichting Zoƶtechniek. Na enkele beleidsfuncties bij het Landbouwschap leidde hij voor de Nederlandse zuivelindustrie de introductie van integrale kwaliteitszorg voor melkveehouders. In 1998 trad Atze in dienst bij Campina (inmiddels FrieslandCampina) en vervulde tot 2013 de functie van Director Co-operative Affairs. Vanaf 2013 is hij Director Dairy Development, gericht op het versterken van melkveehouderij in Aziƫ en Afrika. In die hoedanigheid leidde hij onder andere de vorming van een Sino Dutch Dairy Development Centrum in China.

Wageningen Ambassadors

Ledenlijst Wageningen Ambassadors