Testimonial

Bodemgeschiktheid voor bosbouw voor bodemtypen

De toelichting bij de bodemkaart voor het kaartblad van mijn onderzoeksgebied bevat precies de informatie die ik nodig heb
Jasprina Kremers, MSc student Forest and Nature Conservation
Als afronding van haar MSc Forest and Nature Conservation heeft Jasprina Kremers onderzoek gedaan naar de geschiktheid van boomsoorten in verschillende klimaatscenario's voor Nederland. Hierbij worden naast klimaatwaarden, ook bodemparameters meegenomen. Voor de recentere kaartbladen van de bodemkaart schaal 1 : 50 000 is in de toelichting een geschiktheidsbeoordeling uitgevoerd voor landbouw en bos. Naast deze bodemgeschiktheid van de bodemtypen in het studiegebied heeft zij daarnaast ook de gradaties voor de vier bepalende bodemeigenschappen per bodemtype kunnen achterhalen. “Dit was de stap die ik nodig had en nog niet had kunnen maken. Aan de hand van deze gradaties heb ik in de Handleiding voor bodemgeografisch onderzoek de bodemgeschiktheid voor de boomsoorten kunnen bepalen. Dat was uiteindelijk wat ik zocht.”