Studentenverhaal

Student Chandni Dwarkasing - BSc Milieuwetenschappen

Chandni Dwarkasing is een tweedejaars student van de opleiding Milieuwetenschappen. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in natuur. Ik wilde weten hoe de natuur werkt, maar ook hoe de mens ermee omgaat. Toen ik de opleiding zag, sprak het me aan dat het een heel brede opleiding is en dat er veel verschillende kanten van het milieu worden bekeken. In mijn ogen heb je dat echt nodig om milieuproblemen op te kunnen lossen.”

De sfeer is informeel en heel open.

“In het eerste jaar krijg je veel algemene vakken vanuit verschillende richtingen. In het tweede jaar heeft Chandni gekozen voor de specialisatie Milieubeleid en –economie. “Ik kwam erachter dat de menselijke en sociale kant van het milieuprobleem mij het meeste aansprak. Ik voelde dat ik daar het meest aan kon  veranderen. “

Opleiding

“De opleiding Milieuwetenschappen bevalt me zeer goed. De manier waarop docenten uitleggen en contact maken is fijn. De sfeer is informeel en heel open. En als je iets echt niet snapt kan je de meeste docenten mailen, je krijgt bijna altijd antwoord! Maar ook inhoudelijk bevalt de opleiding Milieuwetenschappen me goed. Je wordt telkens geconfronteerd met problemen die van verschillende kanten bekeken moeten worden. Als je die uitdaging aankan voelt het alsof je echt een bijdrage levert aan de wereld. Met andere studies lever je natuurlijk ook je bijdrage, maar bij het milieu zie je het sneller terug omdat je  je met dagelijkse dingen bezighoudt waar iedereen mee te maken heeft. “ Toch kan de veelzijdigheid soms lastig zijn. “Er is zelden slechts één oplossing voor een probleem, maar het kiezen tussen de oplossingen is zo relatief. Als het tegenzit kan het erg demotiverend zijn, aan de andere kant is dat ook juist een enorme uitdaging!”

Studentenleven

 “Wageningen vind ik een hele leuke studentenstad. In het begin dacht ik dat er niet zo veel zou gebeuren omdat het zo klein is, maar de meeste inwoners zijn student, dus het studentenleven is er wel. Omdat Milieuwetenschappen zo’n kleine opleiding is kan je makkelijk daarvoor wat organiseren. Je leert elkaar daardoor snel en makkelijk kennen. Ook zijn er veel internationale studenten in Wageningen, die je vooral tegenkomt vanaf je tweede jaar. Je moet dan met ze samenwerken, waardoor je leert hoe je daar mee om kunt gaan.”

Toekomstplannen

“Ik zou later het liefst bij een milieuconsultancybureau werken. Er moet echt iets aan het milieuprobleem gebeuren.”