Studentenverhaal

"De multidisciplinaire aanpak van problemen die je in Wageningen leert, kwam tijdens mijn stage goed van pas."

Christa is na de Bachelor doorgegaan met de Master International Development Studies in Wageningen. Gedurende haar masterstage heeft Christa vier maanden gewerkt bij Cargill in België. Cargill is een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van voedsel ingrediënten en het verwerken, distribueren en verhandelen van landbouwproducten. Het is een groot bedrijf met 145.000 medewerkers die actief zijn in 67 landen.

Ik heb heel bewust de keuze gemaakt om voor een bedrijf te werken in plaats van een NGO, omdat ik geïnteresseerd was in de bijdrage van bedrijven aan voedselzekerheid.

Als stagiaire maakte ik deel uit van een team dat werkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Cargill heeft een aparte afdeling die zich hier voor inzet. Deze richt zich op ondernemen met integriteit, voedselzekerheid, verantwoorde toeleveringsketens en betrokken zijn bij lokale gemeenschappen. Mijn officiële opdracht was het schrijven van een aantal rapporten over lopende projecten over voedselzekerheid, maar mijn echte werk was een stuk breder. Ik werkte aan projecten in de EU, het Midden-Oosten en Afrika, bijvoorbeeld bij voedselbanken in de EU of een vrouwenorganisatie van boeren in Zambia. Vanuit het kantoor in België werkte ik ook samen met collega’s in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Mijn dagen bestonden vooral uit vergaderen en rapporten schrijven. Een van de grootste uitdagingen was het uitleggen van complexe zaken over ons voedselsysteem op een simpele manier. Cargill wil graag dat iedereen die interesse heeft, ook kan begrijpen hoe Cargill als bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het was onder andere mijn taak in begrijpelijke taal te beschrijven hoe Cargill dat doet.

In Wageningen heb ik geleerd hoe ik vraagstukken multidisciplinair kan benaderen. Hierdoor kan ik problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijken en begrijpen, waar ik veel aan heb gehad tijdens mijn stage. Ik vond het fijn dat ik mijn theoretische kennis op praktische dingen kon toepassen, vooral omdat ik het tijdens mijn studie af en toe lastig vond dit verband te zien.

Wat ik lastig vond tijdens mijn stage was dat ik over sommige dingen te weinig kennis had. Zo heb ik veel bij moeten leren over hoe de Europese Unie eigenlijk precies haar beleid maakt, en hoe dat (landbouw)beleid invloed heeft op de Europese en wereldwijde landbouw. Daarnaast werd mij duidelijk dat voedselzekerheidsvraagstukken erg context-specifiek zijn. De sociaaleconomische omstandigheden wisselen zo sterk, dat je eigenlijk altijd een passende oplossing moet bedenken; geen enkel probleem is hetzelfde!

Mijn stage heeft voor mij bevestigd dat ik op het juiste pad zit. Daarom is mijn advies aan jullie ook om goed na te denken over de keuze van een stageplek. Er zijn veel meer opties dan je misschien direct zou kunnen bedenken. Veel van je jaargenoten lopen waarschijnlijk stage bij NGOs of grote internationale organisaties, maar als je echt gemotiveerd bent om een bepaalde keuze te maken wees dan niet bang om verder te kijken dan je neus lang is!