Alumniverhaal

Diana Frikkee MRICS RT

Ik kwam in 1977 zo groen als gras naar Wageningen en de wereld ging letterlijk en figuurlijk voor mij open. Het waren enorm intensieve jaren die een stevige basis hebben gelegd voor mijn verdere (werkzame) leven. Ik voel me enorm verbonden met Wageningen en draag met trots uit dat ik hier gestudeerd heb. Ik heb het gevoel dat Wageningen University & Research op haar terrein de wereld verder kan helpen en ik hoop met de Wageningen Ambassadors daar een klein steentje aan bij te dragen.
Diana Frikkee, Directeur van Overwater Grondbeleid Adviesbureau bv

Meer dan 35 jaar werkzaam binnen het vakgebied grondbeleid. Overwater Grondbeleid Adviesbureau maakt onderdeel uit van Overwater Strijen, dat in 2019 215 jaar bestond en verder bestaat uit een Rentmeesterskantoor, een Kenniscentrum en een Assurantie Adviesbureau.

Het Grondbeleid Adviesbureau past grondbeleidsinstrumenten bij stedelijke locatieen gebiedsontwikkeling toe, zoals taxaties, planmatige verwerving, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening en kostenverhaal via de Afdeling Grondexploitatie van de Wro (Grex). Ook worden nadeelcompensatieen planschade opdrachten uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn overheden (provincies, gemeenten, waterschappen), corporaties, bouwers/ ontwikkelaars en particulieren en bedrijven die schade ondervinden door rechtmatig overheidsingrijpen.

Diana is beëdigd rentmeester en register-taxateur landelijk- en bedrijfsmatig vastgoed. Sinds begin 2014 voert zij de titels MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors) en RRV (RICS Registrated Valuator). In 2010 heeft zij de opleiding Gerechtelijk Deskundige via de Universiteit Leiden afgerond en is sindsdien benoemd door diverse rechtbanken en het Hof Den Haag als gerechtelijk deskundige. Zij maakt deel uit van de redactie van het Landen Tuinbouwbulletin en heeft zitting in het tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT (het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs). Tenslotte geeft zij college aan de CPO leergang Onteigening van de Radboud Universiteit, is zij penningmeester van de Vereniging voor Onteigeningsrecht, voorzitter van het Oudheidkundige Vereniging ‘Het Land van Strijen’ en lid van de Commissie Cultureel Erfgoed van de gemeente Hoeksche Waard.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht