Alumniverhaal

Diana Frikkee MRICS RT

Ik kwam in 1977 zo groen als gras naar Wageningen en de wereld ging letterlijk en figuurlijk voor mij open. Het waren enorm intensieve jaren die een stevige basis hebben gelegd voor mijn verdere (werkzame) leven. Ik voel me enorm verbonden met Wageningen en draag met trots uit dat ik hier gestudeerd heb. Ik heb het gevoel dat Wageningen UR op haar terrein de wereld verder kan helpen en ik hoop met de Wageningen Ambassadors daar een klein steentje aan bij te dragen.
Diana Frikkee, Directeur van Overwater Grondbeleid Adviesbureau bv.

Diana Frikkee is meer dan 30 jaar werkzaam in het vakgebied grondbeleid. Overwater Grondbeleid Adviesbureau maakt onderdeel uit van Overwater Strijen, dat in 2014 210 jaar bestond. De andere onderdelen betreffen een Rentmeesters-kantoor, een Kenniscentrum Grondbeleid en een Assurantie Adviesbureau. Het Grondbeleid Adviesbureau past grondbeleids-instrumenten bij stedelijke locatie- en gebiedsontwikkeling toe, zoals taxaties, planmatige verwerving, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening en de Afdeling Grondexploitatie van de Wro (Grex). Ook worden veel nadeelcompensatie- en planschade opdrachten uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn overheden (provincies, gemeenten, waterschappen), corporaties, bouwers/ontwikkelaars, particulieren en bedrijven.

Verder is zij beëdigd rentmeester en register-taxateur landelijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed en WOZ. Sinds begin 2014 mag zij de titels MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors) en RRV (RICS Registrated Valuator) voeren. In 2010 heeft zij de opleiding Gerechtelijk Deskundige via de Universiteit Leiden afgerond en is benoemd door de rechtbank Oost-Brabant, rechtbank Den Haag,de rechtbank Gelderland en het Hof Den Haag als gerechtelijk deskundige. Zij maakt deel uit van de redactie van het Land- en Tuinbouwbulletin. Zij is verder opgenomen in het register DOBS, Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding en is in 2016 benoemd tot lid van het Tuchtcollege NRVT, het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs. Tenslotte geeft zij college aan de CPO leergang Onteigening van de Radboud Universiteit, is zij penning- meester van de Vereniging voor Onteigeningsrecht en bestuurslid van het Oudheidkundige Vereniging ‘Het Land van Strijen’ en de Vereniging d’Oranjeplaete.

Wageningen Ambassadors

Overzicht Wageningen Ambassadors