Alumniverhaal

Frank Goossensen

Een studie in Wageningen kenmerkt zich door de ruimte om je eigen keuzes te maken. Het niveau van het onderwijs is hoog en het onderzoek heeft veel waarde voor de maatschappij. Ik merk in mijn buitenlandse contacten bovendien dat de bekendheid en waardering van Wageningen internationaal zeer groot is. Wageningen is onlosmakelijk verbonden met de groen-blauwe loper die voor Nederland altijd uitgerold ligt. Ik heb veel te danken aan mijn tijd in Wageningen en wil als Ambassador graag mijn bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de positie van Wageningen University & Research.
Frank Goossensen, Directeur Water & Client Development Arcadis Europa

Frank Goossensen (1964) studeerde in 1988 af in de richting Cultuurtechniek. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker bij het RIVM in Bilthoven en maakte vervolgens bij de directie Veehouderij en Zuivel van het Ministerie van LNV kennis met de complexe vraagstukken rondom landbouw, verdroging en waterkwaliteit.

In 1992 maakte hij de overstap naar Arcadis waar hij diverse functies doorliep: van projectmanagement, commercieel management, het directeurschap van de regio West Nederland en directeur van de divisie Water voor heel Nederland. In deze tijd heeft hij ook veel in landen in Centraal en Oost Europa gewerkt aan ontwikkeltrajecten om deze landen gereed te maken voor de toetreding tot de Europese Unie.

Sinds het onder één paraplu brengen van alle Europese Arcadis activiteiten is hij directeur Water van Arcadis Europa en tevens directeur van het Multinational Clients Program in deze regio. Arcadis, het grootste Nederlandse adviesbureau, heeft een sterke internationale water- ambitie en het vormgeven daarvan is één van zijn verantwoordelijkheden.

Wageningen Ambassadors

Overzicht Wageningen Ambassadors