Alumniverhaal

Frans Olieman

Na mijn studie aan Wageningen University heb ik in de agri-food sector steeds met aspecten te maken gehad die een relatie met Wageningen hebben.

Ik wil graag vanuit de visie en ervaring van het bedrijfsleven een bijdrage leveren en vind het een uitdaging om met Wageningen UR nieuwe kennisvelden op te sporen.
Frans Olieman, voormalig lid Raad van Bestuur CSM.

Na zijn afstuderen in 1969 startte Frans bij Unilever en werkte hij bij Mengvoederfabrikant UT-Delfia waar hij verschillende functies bekleedde. Hij onderhield veel internationale contacten binnen Unilever met de research en ontwikkelingsafdelingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In 1981 maakte hij de overstap naar Unilever Nederland en werkte tot 1985 als Management Development Officer Techniek en Research van de Nederlandse Unileverbedrijven. In 1985 kwam Frans in dienst van CSM, waar hij achtereenvolgens Agrarisch en Algemeen directeur werd van het suikerbedrijf. In 1995 werd hij benoemd als lid van de Raad van Bestuur van CSM nv. Hij combineerde dat tot 2003 met de functie van divisiedirecteur Suiker. In de RvB was hij verantwoordelijk voor de gebieden HR, Productie, R&D en Innovatie. Op 1 mei 2005 trad hij terug. Kort daarop werd hij benoemd tot voorzitter van het bestuur van het Topinstituut Food & Nutrition. Deze functie vervulde hij tot juni 2011. Tevens is Frans lid Raad van Toezicht van het Voedingscentrum.

Wageningen Ambassadors

Overzicht Wageningen Ambassadors