Testimonial

Gemeente Amersfoort heel tevreden met LEI-MKBA voor verkeersknelpunt in Amersfoort-West

De juiste oplossing vinden voor de verkeersopstoppingen in Amersfoort-West, is geen sinecure. Het verkeersknelpunt ligt in een historisch deel van Amersfoort en grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om een goed besluit te kunnen nemen vroeg de gemeente Amersfoort aan LEI Wageningen UR, de kosten en baten van zes scenario’s in kaart te brengen met een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Anton van der Beek, gemeente Amersfoort
De werkdruk lag hoog, maar het LEI heeft adequaat gereageerd op de strakke planning en onze vraagstelling helder beantwoord
Anton van der Beek, gemeente Amersfoort

Klantbehoefte

“Tijdens de spits ontstaan er files in Amersfoort-West. Vanwege toename van het verkeer door groei van bedrijven, nieuwbouw en toenemend autobezit, zullen de files toenemen. Daarnaast wil de NS in 2020 meer treinen per uur laten rijden waardoor de spoorbomen in Amersfoort-West vaker gesloten zijn. Dit betekent dat de overlast toeneemt voor mensen die onderweg zijn én voor de mensen die wonen in de buurt van het traject.”

“De gemeente Amersfoort wil een weloverwogen besluit nemen om het traject toekomstbestendig te maken, binnen de huidige raadsperiode, die loopt tot maart 2014. Daarom werd aan het LEI gevraagd om in een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) de kosten en de resultaten van de zes oplossingsrichtingen inzichtelijk te maken. De aspecten die minder goed in geld zijn uit te drukken zijn een Strategische Milieubeoordeling (SMB) inzichtelijk gemaakt."

Oplossing

“Het gaat om een heel omvangrijk project in een mooi monumentaal deel van Amersfoort, dat grenst aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Al sinds de jaren ’50 wordt er gezocht naar oplossingen voor dit verkeersknelpunt in Amersfoort-West. Dat geeft wel aan hoe complex het is. De participatiegroep bestaat uit wel achttien verschillende belangengroeperingen van bewoners- en ondernemersorganisaties tot Utrechts Landschap en de Fietsersbond. Juist omdat er zoveel belangen en facetten meetellen in de besluitvorming, is een goede financiële onderbouwing van de oplossingsrichtingen, hard nodig.”

Voordelen

“De MKBA die het LEI samen met MuConsult gemaakt heeft, werkt heel verhelderend. In het hele besluitvormingsproces blijkt de MKBA een objectief en effectief middel om inzicht te krijgen in de kosten en de baten van de zes mogelijke oplossingen. De nadruk in de MKBA lag bij die onderwerpen die goed in geld zijn uit te drukken. De onderwerpen die minder goed in geld zijn uit te drukken zijn in de SMB meegenomen."


foto bij LEI-MKBA Amersfoort-West
Het is voor het eerst dat de gemeente Amersfoort een MKBA liet maken. Met de resultaten van de MKBA van het LEI - en de SMB - kan de Raad een weloverwogen besluit nemen.
Heino Abrahams, gemeente Amersfoort