Alumniverhaal

Gerard van Oosten

'Wat moet een tuinbouwer nu met bedrijfskunde?' was de vraag van mijn studiecoördinator toen ik mijn kandidaats-pakket besprak. Toch ben ik blij dat ik deze stap in mijn studie heb gezet. Het is de opstap geweest naar mijn loopbaan. Naast de contacten met oud-studiegenoten, heb ik vanuit mijn functie regelmatig contact met ‘Wageningen’. Daarbij is het voor mij een uitdaging de Wageningse kennis beter aan te laten sluiten op de gewijzigde verhoudingen in de agro- en foodsector. In de driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werken aan nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een meer duurzame samenleving geeft veel energie. Deel uitmaken van het netwerk van Wageningen Ambassadors past daar uitstekend bij.
Gerard van Oosten, Directeur / Eigenaar G.J.P. van Oosten Bestuur & Advies

Na de afronding van zijn studie Tuinbouwplantenteelt aan Wageningen University & Research werkt Gerard van Oosten (1958) een aantal jaren als docent aan de Hogere Agrarische School in Dordrecht en Delft. Naast het verzorgen van onderwijs, werkt hij mee aan de ontwikkeling van de bedrijfskunde opleidingen aan deze school. In 1988 begint hij bij de Coöperatieve Tuinbouwveiling Delft- Westerlee w.a. waar hij in 1990 directeur wordt. Na de fusie waaruit Groenteveiling Westland ontstaat, komt de positie van de veilingklok steeds verder onder druk door de concentratie bij de handel en retail. Om een sterke positie voor de tuinders in een vraaggestuurde markt te realiseren is Gerard van Oosten in 1995 mede-initiatiefnemer van een fusie van 9 veilingen waaruit The Greenery ontstaat. Vanuit zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van The Greenery maakt Gerard in 1998 de overstap naar ZLTO. Een organisatie die ontwikkelen, vernieuwen en ondernemen voor haar leden als de beste vorm van belangbehartiging ziet. Vanaf 2011 vervult Gerard verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Als directeur Agri, Food & Life Sciences bij Hogeschool Inholland is hij van 2015 tot 2019 weer actief in de groene kenniskolom om bij te dragen aan duurzame oplossingen.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht