Studentenverhaal

“Gezondheid is voor iedereen van belang.”

Hanna is op dit moment derdejaars studente Gezondheid en Maatschappij. Ze heeft gekozen voor deze opleiding, omdat ze gezondheid, en alles wat daarmee samenhangt, erg interessant vindt. Verder sluit de opleiding goed aan bij haar profiel van de middelbare school (Economie en Management), omdat de opleiding zich niet zozeer op de bèta-kant van gezondheid, maar meer op de sociale kant richt.

Mijn persoonlijke missie is om mensen in mijn omgeving te stimuleren gezond te leven.

Je hebt ze vast weleens gezien; sigarettenpakjes met teksten zoals ‘roken lijdt tot een langzame en pijnlijke dood’. Met het vak 'Health Communication and Innovation' heb ik geleerd dat een tekst zoals deze niet erg effectief is. Angst kan tot op een bepaald niveau worden ingezet om mensen te stimuleren iets te wel of niet te doen, maar hier zit een grens aan. Wanneer er te veel op angst wordt ingespeeld, gaan mensen de boodschap juist ontkennen of negeren.

Zoals het voorbeeld hierboven al aantoont, leer je tijdens de opleiding bepaalde theorieën en de toepassing hiervan op hele dagelijkse dingen. Twee vakken die ik naast 'Health Communication and Innovation' erg interessant vond waren 'Management en Beleid van de Gezondheidszorg' en 'Voedingsgedrag'. In het eerste vak krijg je meer inzicht in hoe de zorg georganiseerd is en welke partijen een rol spelen. In het vak 'Voedingsgedrag' hebben we in groepjes casussen behandeld over real-life problemen op het gebied van voeding en gezondheid. Je leert bijvoorbeeld dat het dieet van een zwangere vrouw invloed heeft op de smaakvoorkeuren van haar ongeboren baby en welke opvoedingstechnieken wel en niet werken om kinderen groente te laten eten. Omdat je zo breed opgeleid wordt, kun je na de studie voor heel verschillende functies kiezen in diverse werkvelden.

Ik wilde me in het derde jaar graag verdiepen in management van en gedrag in organisaties. Ik zocht een extra uitdaging en heb ervoor gekozen managementvakken in Ierland te gaan volgen aan de universiteit in Cork, de op één na grootste stad van Ierland. Het is een grote stap om in je eentje het vliegtuig te pakken naar een ander land. Toch ben ik blij dat ik het avontuur ben aangegaan. Ik heb kennis gemaakt met studenten uit allerlei landen, de Ierse cultuur en een andere universiteit. Het was in het begin vooral wennen, omdat het Ierse accent soms lastig te volgen is. Gelukkig sta je er als student in het buitenland niet alleen voor: er is hulp van zowel Wageningen University als de universiteit waar je naartoe gaat, waardoor alles soepel kan verlopen.

Op het moment worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de zorg: er wordt bezuinigd en er zal meer van het individu en zijn of haar omgeving worden gevraagd. Gezondheid blijft een actueel onderwerp. Ik hoop over een paar jaar mijn steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de zorg. Daarnaast is mijn persoonlijke missie om mensen in mijn omgeving te stimuleren gezond te leven.