Alumniverhaal

Harry Webers

Mijn keuze voor de toenmalige Landbouw Hogeschool Wageningen is feitelijk al bepaald in 1965, toen ik 7 was en langs de sterk vervuilde Geleenbeek liep: ik riep toen dat ik die vieze beek wilde schoonmaken. En in 1972 las ik het ‘Rapport van de Club van Rome’, waardoor ik mij terdege bewust werd van belang van ‘planet, people, profit’. Met de sterk groeiende wereldbevolking zijn de werkgebieden milieutechnologie, energievoorziening en voedselvoorziening in de afgelopen 50 jaar alleen maar belangrijker geworden. Wageningen University & Research heeft op deze gebieden wereldwijd een unieke en toonaangevende (kennis)positie, waarmee we de huidige complexe maatschappelijke vraagstukken goed kunnen oplossen. En met Food Valley, Health Valley en EMT-Valley (kiEMT) is Oost Nederland een speler van formaat, waarvoor ik mij graag wil inzetten.
Harry Webers, voorzitter SER Overijssel, plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage

Harry Webers (1958) studeerde Milieuhygiene/Waterzuivering (1983). Hij ging als afvalwatertechnoloog werken bij Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs in Deventer. Eind 1986 heeft hij een nieuwe vestiging in Maastricht opgezet, waarvan hij 10 jaar hoofd was. In 1996 werd hij sectorhoofd Milieu en in 2003 algemeen directeur. Wegens het bereiken van de statutaire leeftijd van 55 jaar is hij in 2013 teruggetreden, waarna hij 1 jaar sectorhoofd Stedelijke ontwikkeling en 3 jaar senior-adviseur energie en duurzaamheid was.

Harry Webers heeft op 1 juli 2016 zijn baan opgezegd om zich volledig te kunnen inzetten voor de economie, innovatie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Hij is de auteur en kwartiermaker van ‘De Nieuwe Hanze. Smart Cities, Smart Factories. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst’.

Harry Webers is maatschappelijk actief als bestuurder, toezichthouder en adviseur in meerdere sectoren: groensector, ruimtevaart, energie- en milieutechnologie, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, landschap en erfgoed. Ook is hij personal coach voor (jonge) ondernemers en mensen, die hun loopbaan willen veranderen.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors overzicht